موضوع پایان نامه

در ادامه تعدادی موضوع پایان نامه عملیات و زنجیره تامین سبز برای شما آورده شده است که می تواند به شما در انتخاب موضوع پژوهشی خود در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و حتی رساله دکتری کمک کند.

عناوین پایان نامه عملیات و زنجیره تامین سبز

 1. تاثیر محرک هزینه و مشتری بر شیوه های مدیریت زنجیره تامین سبز و عملکرد زیست محیطی (شرکت بهره برداری متروی تهران)
 2. ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان در زنجیره تامین سبز با در نظر گرفتن ریسک و استفاده از تکنیک تلفیقی DEMATEL و VIKOR در محیط فازی (مطالعه موردی انتخاب تامین کننده اگزوز در شرکت ایران خودرو)
 3. الگوی عملکردی مناسب جهت توسعه فنآوری در زنجیره تامین سبز (مطالعه موردی: صنایع خودرو)
 4. بررسی تاثیرمدیریت زنجیره تامین سبز بر عملکرد رقابتی ، نقش واسطه گر عملکرد زیست محیطی مورد مطالعه شرکت ظریف مصور
 5. طراحی شبکه زنجیره تامین سبز و پایدار به منظور افزایش رقابت در شرکت ها با لحاظ کردن ریسک هایسرمایه
 6. مقدمات نهادی محور و پیامدهای آن بر فعالیت های داخلی و خارجی مدیریت زنجیره تامین سبز (مطالعه موردی: ایران خودرو)
 7. شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر زنجیره تامین سبز با روش ANP و کاربرد DEMATEL در محیط فازی – مطالعه موردی : گروه خودروسازی سایپا
 8. بررسی تاثیر زنجیره تامین سبز به عملکرد توسعه محصولات جدید (مطالعه موردی: شرکت کاله)
 9. شناسایی و اولویت بندی موانع استقرار زنجیره تامین سبز در بنگاه های کوچک و متوسط با استفاده از روش FANP

موضوعات پایان نامه عملیات و زنجیره تامین سبز

 1. مساله ی مکانیابی هاب با توزیع همزمان چند محصولی- چند دمایی برای محصولات فسادپذیر با در نظر گرفتن مسایل زیست محیطی
 2. شناسایی و اولویت بندی مولفه های مدیریت کیفیت در زنجیره تامین سبز با استفاده از تکنیک تصمیم گیری (مطالعه موردی: شرکت فولاد امیرکبیر)
 3. ارایه یک مدل زنجیره تامین سبز چند هدفه جهت یکپارچه سازی لجستیک های رو به جلو و معکوس با در نظر گرفتن تحویل به موقع و حل با الگوریتم های فرا ابتکاری
 4. ارایه رویکرد بهینه سازی دوهدفه در زنجیره تامین سبز حلقه بسته در شرایط عدم قطعیت هزینه ها و کربن دی اکسید
 5. ارائه ی یک مدل دوهدفه ی غیرخطی عددصحیح مختلط برای زنجیره تامین محصولات فسادپذیر با رویکرد سبز و با در نظر گرفتن دما
 6. بررسی نقش نوآوری بر ابعاد مدیریت زنجیره تامین سبزمطالعه موردی: شرکت خودروسازی سایپا
 7. رابطه بین فعالیت های مدیریت زنجیره تامین سبز و رضایت مشتریان در سازمان های تولیدی
 8. شناسایی و اولویت بندی معیارهای موثر در بکارگیری اصول مدیریت زنجیره تامین سبز GSCM در صنعت نفت گاز و پتروشیمی
 9. برنامه ریزی تصادفی مدل زنجیره تامین سبز حلقه بسته برای کالاهای فاسد شدنی تحلیل اثرات سطوح زنجیره بر هزینه کل
 10. استفاده از دیمتل فازی جهت ارزیابی اقدامات مدیریت زنجیره تامین سبز در صنعتآب بسته بندی استان قم

عنوان پژوهشی عملیات و زنجیره تامین سبز

 1. اولویتبندی عوامل موثر در زنجیره تامین سبز با رویکرد اقتصادمحوری با استفاده از روش ELECTRE مورد مطالعه: مدیریت پسماند شیراز
 2. بررسی عوامل موثر بر زنجیره تامین سبز با استفاده از تکنیک دیمتل (مورد مطالعه: شهرداری شیراز)
 3. شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر پیاده سازی مدیریت زنجیره تامین سبز با استفاده ازFDANP (مورد بررسی: شرکت پتروشیمی جم)
 4. طراحی یک زنجیره تامین سبز با هدف بهینه سازی همزمان هزینه ها، مصرف انرژی و انتشارآلاینده ها
 5. ارایه یک مدل ترکیبی مبتنی بر روش های FTA ، جک نایف، FAHP و FVIKOR جهت آنالیز ریسک در زنجیره تامین سبز
 6. یک مدل طراحی شبکه لجستیک معکوس با در نظر گرفتن مسایل زیست محیطی و پویایی تسهیلات در محیط فازی
 7. طراحی دو هدفه شبکه زنجیره تامین چند سطحی حلقه بسته با لحاظ تامین کنندگان سبز در شرایط عدم قطعیت
 8. نقش سیستم حمل و نقل هوشمند شهری، فرایندهای تجاری و آگاهی بر مدیریت زنجیره تامین سبز (GSCM) در شرکت های پخش مواد غذایی
 9. ارزیابی وضعیت مدیریت زنجیره تامین سبز داخلی و خارجی، فشارهای نهادی و عملکرد سبز و ارتباط ساختاری میان آنها در شرکتهای کوچک و متوسط
 10. بررسی مدیریت زنجیره تامین وحلقه های بسته درزنجیره تامین سبز طراحی فرایند کلی زنجیره تامین سبز

موضوع پیشنهادی پايان نامه عملیات و زنجیره تامین سبز

 1. ارتباط بین مولفه های محرکه ها و عملکردهای زنجیره تامین سبز (مطالعه موردی: صنعت نفت)
 2. اثرات خرید سبز و استراتژی پایداری برمدیریت زنجیره تامین سبز (مطالعه موردی: شرکت های روی زنجان)
 3. مدل مفهومی لجستیک یکپارچه در زنجیره تامین سبز با ملحوظ نمودن عوامل محیطی و قوانین محرک مربوطه
 4. شناسایی موانع استقرار زنجیره تامین سبز در صنایع غذایی ایران با رویکرد مدل سازی ساختاری تفسیری
 5. ارایه رویکرد ترکیبی FAHP TOPSIS فازی جهت انتخاب تامین کننده پایدار (مطالعه موردی شرکت پلی اورتان ایران)
 6. شناسایی عوامل کلیدی موثر بر گزینش بهینه ی تامین کنندگان سبز در زنجیره تامین سبز درصنعت تولیدی
 7. تحلیل مقایسه ای تاثیر انواع سیاست های نظریه بازی در زنجیره تامین رقابتی یک کالای سبز و یک کالای غیرسبز: رویکرد نظریه بازی
 8. تحلیل موانع اجرای زنجیره تامین سبز در صنعت حمل و نقل زیرزمینی با استفاده از تکنیک دیمتل فازی و ISM مطالعه موردی مترو تهران
 9. نقش فشارهای نهادی و مدیریت زنجیره تامین سبز در بهبود عملکرد سبز بنگاه های کوچک و متوسط
 10. ارزیابی عملکردمحصولات نفتی در زنجیره تامین چند معیاره سبز در محیط خاکستری مورد مطالعه: شرکت پخش فرآ ورده های نفتی منطقه فارس

باتوجه به اینکه اکثر این موضوعات از مقالات فارسی داخلی مانند سایت سیویلیکا گرفته شده، پیشنهاد می شود برای انتخاب موضوع پایان نامه خود از جدیدترین مقالات ISI استفاده کنید. لازم به ذکر است برای انتخاب یک موضوع مناسب و غیر تکراری بهتر است کلیدواژه های مرتبط با این موضوع که در بالا آورده شده را حتما مطالعه بفرمایید و همچنین بیش از 100 موضوع جدید مرتبط با موضوع پایان نامه های مدیریت استراتژیک و موضوع پایان نامه استراتژی را از دست ندهید!

0/5 (0 نظر)

موضوعات درج شده در این پست به صورت ماشینی تولید شده و ممکن است دارای خطا باشد. به منظور انتخاب موضوع پایان نامه مبتنی بر جدیدترین مقالات سال 2023 با ما تماس بگیرید.

فهرست