موضوع پایان نامه

در ادامه تعدادی موضوع پایان نامه عملیات و زنجیره تامین برای شما آورده شده است که می تواند به شما در انتخاب موضوع پژوهشی خود در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و حتی رساله دکتری کمک کند.

عناوین پایان نامه عملیات و زنجیره تامین

 1. بررسی تاثیر بانکداری الکترونیکی بانک کشاورزی بر عملکرد مدیریت زنجیره تامین کسب و کارهای کوچک در بخش کشاورزی
 2. مروری بر نقش مدیریت زنجیره لجستیک الکترونیک بر کسب و کار
 3. مدیریت و یکپارچه سازی دانش شبکه لجستیک معکوس در تحول کسب و کار الکترونیکی
 4. رتبه بندی شاخص های مدیریت زنجیره تامین سبز در کسب و کار با استفاده از اعداد فازی، مطالعه موردی: شهرک صنعتی شماره (2) اردبیل
 5. رابطه ی تجزیه و تحلیل کسب و کار با عملکرد زنجیره تامین (با نقش تعدیل کننده : پشتیبانی سیستم اطلاعات و جهت گیری فرآیند کسب و کار) در شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران
 6. بررسی رابطه عملکرد مدیریت تقاضا با توانمندی زنجیره تامین در کسب و کارهای صنعتی کوچک
 7. طراحی مدل ترکیبی زنجیره تامین لارج و پایدار جهت ایجاد مزیت رقابتی درکسب و کار محوری با رویکرد ترکیبی AHP- VIKOR فازی
 8. بررسی تاثیر تجربیات برتر مدیریت زنجیره تامین بر عملکرد کسب و کار های کوچک و متوسط غذایی استان هرمزگان
 9. بررسی اثرات متقابل عوامل حیاتی موفقیت اتخاذ مدیریت زنجیره تامین الکترونیکی در کسب و کارهای الکترونیکی

موضوعات پایان نامه عملیات و زنجیره تامین

 1. تاثیر کلان داده ها و تجزیه و تحلیل های کسب و کار بر مدیریت زنجیره تامین
 2. بررسی تاثیر عوامل تاب آوری مدل کسب و کار در زنجیره تامین دیجیتال
 3. بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی فرآیند کسب و کار و قابلیت های زنجیره تامین (قلمرو مطالعه : مجموعه شرکت های مانا)
 4. تحلیل داده های مالی برای سرمایه گذاری مدیریت زنجیره تامین سبز روی ضایعات بازیافتی صنایع با برازش منحنی تابع چرخه عمر تجهیزات مهم ( محاسبات عددی، شبیه سازی و روش های آماری و ارزیابی مالی، تحلیل گزینه واقعی، تحلیل کسب و کار، مدیریت دارایی، مدیریت زنجیره سبز، نرم افزارنویسی، مطالعه موردی)
 5. ارایه یک الگوی ساخت یافته 3 جهت طراحی سیستم های اطلاعاتی زنجیره تامین و ارزیابی عملکرد آن باهدف بهبود کسب و کار
 6. تحلیل و بهبود معماری کسب و کار در یک زنجیره تامین چهار سطحی با استفاده از رویکرد سیستم های دینامیکی
 7. معرفی مدل پیشنهادی کسب و کار الکترونیکی تعاونی های ایران
 8. نقش فناوری اطلاعات بر عملکرد شرکت های صنعتی تهران با در نظر گرفتن نقش میانجی توانمندی های مدیریت فرایند کسب و کار و مدیریت زنجیره تامین (مورد مطالعه شرکت های صنعتی تهران)
 9. بررسی تاثیر همسویی بین مشخصه های محیطی کسب و کار، اولویت های رقابتی و ساختار زنجیره تامین بر عملکرد کسب و کار مطالعه موردی کسب و کار الکترونیک دیجی کالا
 10. بررسی وضعیت اجرای کسب و کار الکترونیک در حوزه مدیریت زنجیره تامین

عنوان پژوهشی عملیات و زنجیره تامین

 1. تاثیر قابلیت های کسب و کار الکترونیکی بر عملکرد عملیاتی از طریق یکپارچگی تامین کنندکان و مشتریان در زنجیره تامین
 2. مروری بر نقش مدیریت زنجیره تامین الکترونیک در ایجاد نوآوری مدیریت کسب و کار
 3. تاثیر یکپارچگی فناوری اطلاعات بر عملکرد رقابتی کسب و کار با نقش انعطاف پذیری و چابکی زنجیره تامین (مورد مطالعه: ایران خودرو)
 4. مدلسازی تاثیر مدیریت دانش، مدیریت زنجیره تامین و مدیریت روابط مشتری برعملکرد کسب و کارهای الکترونیکی
 5. ارائه مدل ساختاری مدیریت زنجیره تامین پایدار در شرکت های با کسب و کار چندگانه (مورد مطالعه: شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی)
 6. بررسی نقش مدیریت زنجیره تامینscm در اجرای کسب و کار الکترونیکی
 7. ارزیابی نحوه عملکرد زنجیره لجستیک در کسب و کار الکترونیکی
 8. تاثیر مدیریت پایدار زنجیره تامین بر عملکرد کسب و کار با توجه به متغیرهای تعدیلگر ادغام مشتری و ادغام تامین کننده
 9. ارائه مدلی از تاثیر قابلیت مدیریت زنجیره تامین برکسب و کار های کوچک و متوسط خانوادگی
 10. تاثیر پیچیدگی مدل کسب و کار بر زنجیره تامین در صنعت پوشاک

موضوع پیشنهادی پايان نامه عملیات و زنجیره تامین

 1. بررسی رابطه بین درک فناوری اطلاعات و ارتباطات و عملکرد سازمانی با نقش میانجی مدیریت زنجیره تامین و مدیریت فرایند کسب و کارشرکتهای شهرک صنعتی شیراز
 2. رتبه بندی عوامل زنجیره تامین چابک و سبز در کسب و کار الکترونیک: با ملاحظات کاربرد فناوری اینترنت اشیا
 3. چالش ها و موانع توسعه استراتژی زنجیره تامین در فرآیند کسب و کار سازمان ها
 4. بررسی نقش میانجی قابلیت فرآیند کسب و کار و قابلیت مدیریت زنجیره تامین در تاثیر فناوری اطلاعات بر عملکرد مالی شرکت (مطالعه موردی: شرکت پگاه فارس)
 5. منبع فن آوری اطلاعات، نوآوری و زنجیره تامین به عنوان محرک های عملکرد کسب و کار: یک مسیر تحقیقاتی گذشته و آینده نگر
 6. اثربخشی و بهره وری فن آوری RFID درمدیریت زنجیره تامین و سیستم کسب و کار
 7. ارائه یک مدل تلفیقی جهت تحلیل استراتژیک محیطی صنعت، اینده نگاری و تعیین ساختار بهینه زنجیره تامین کسب و کار
 8. نقش یکپارچه سازی فرایندهای زنجیره تامین در موفقیت کسب و کارها
 9. ارائه مدلی به منظور تجزیه و تحلیل، گزینش و اجرای راهبرد زنجیره تامین کسب و کار
 10. اعمال نفوذ سیستم‌های کسب و کار بر‌عملکرد زنجیره تأمین شرکت‌های صادراتی استان تهران با در‌نظر گرفتن نقش تعدیل‌کننده نوآوری فرآیند و عدم‌اطمینان

باتوجه به اینکه اکثر این موضوعات از مقالات فارسی داخلی مانند سایت سیویلیکا گرفته شده، پیشنهاد می شود برای انتخاب موضوع پایان نامه خود از جدیدترین مقالات ISI استفاده کنید. لازم به ذکر است برای انتخاب یک موضوع مناسب و غیر تکراری بهتر است کلیدواژه های مرتبط با این موضوع که در بالا آورده شده را حتما مطالعه بفرمایید و همچنین بیش از 100 موضوع جدید مرتبط با موضوع پایان نامه در مورد استراتژی و موضوع پایان نامه استراتژی را از دست ندهید!

0/5 (0 نظر)

موضوعات درج شده در این پست به صورت ماشینی تولید شده و ممکن است دارای خطا باشد. به منظور انتخاب موضوع پایان نامه مبتنی بر جدیدترین مقالات سال 2023 با ما تماس بگیرید.

فهرست