موضوع پایان نامه

در ادامه تعدادی موضوع پایان نامه دریانوردی برای شما آورده شده است که می تواند به شما در انتخاب موضوع پژوهشی خود در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و حتی رساله دکتری کمک کند.

عناوین پایان نامه دریانوردی

 1. طراحی مدلی برای مدیریت سیستماتیک فرآیند تخلیه و بارگیری براساس تکنیک مهندسی همزمان (مطالعه موردی: فرآیند تخلیه و بارگیری اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر)
 2. بررسی نقش عوامل سازمانی در توانمند سازی منابع انسانی اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر
 3. بررسی وضعیت مدیریت دانش بر اساس مدل بهات (مطالعه موردی: اداره کل بنادر و دریانوردی استان مازندران)
 4. بررسی تاثیر شناخت سازمان بر عملکرد شغلی کارکنان اداره کل بنادر و دریانوردی استان مازندران
 5. بررسی رابطه اخلاق حرفه ای با بهره وری سازمانی کارکنان اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر
 6. مدیریت هوشمند انرژی جهت زمان بندی وظایف با استفاده از تکنیک مقیاس بندی پویای ولتاژ و فرکانس در مراکز ابری – مطالعه موردی سازمان بنادر و دریانوردی
 7. طراحی سکان و شبیهسازی مانورهای دایره چرخش و زیگزاگ برای یک شناور سطحی جابهجایی و معیارسنجی آن بر اساس استانداردهای IMO
 8. اولویت بندی عوامل موثر بر عملکرد افسران کنترل و بازرسی اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان با استفاده از تکنیک تاپسیس
 9. تاثیر ابعاد چهارگانه معنویت محیط کار بر تعهد سازمانی (موردمطالعه: اداره کل بنادر و دریانوردی استان مازندران)

موضوعات پایان نامه دریانوردی

 1. تدوین راهبرد مدیریت منابع انسانی با رویکرد جانشین پروری در سازمان بنادر و دریانوردی بندر خرمشهر
 2. بررسی بهره وری و کارایی زنان شاغل در پست های اجرایی اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر
 3. کاربرد سنجش از دور و ردیابی ماهواره ای در بررسی و ارزیابی ذخایر دریایی از طریق ایستگاه های شناور و فراساحل تحقیقاتی
 4. برسی رابطه میان ابعاد ساختاری و عملکرد سازمان (مطالعه موردی: اداره کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان)
 5. بررسی تاثیر رهبری اصیل بر رضایتمندی شغلی با توجه به نقش میانجی سرمایه روانشناختی (مورد مطالعه: اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان)
 6. مقایسه و ارتباط بین هوش هیجانی و تعارض سازمانی(مطالعه مورد کارکنان اداره بندر و دریانوردی آبادان و خرمشهر)
 7. تاثیر خوشه های صنعتی در بهبود عملکرد سازمانی با استفاده از رویکرد BSC ( کارت امتیازی متوازن) در اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان
 8. بررسی تاثیررهبری اصیل برقابلیت یادگیری سازمانی باتوجه به نقش میانجی فرهنگ سازمانی موردمطالعه:اداره کل بنادرودریانوردی استان گیلان
 9. بررسی تاثیر هوش هیجانی بر رضایت شغلی و فرسودگی شغلی موردی مطالعه: اداره بنادر و دریانوردی بندر امام خمینی (ره)
 10. بررسی میزان انگیزش شغلی و تاثیر آن بر رفتار کارکنان دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

عنوان پژوهشی دریانوردی

 1. بررسی چارچوب همکاریهای بین المللی در زمینه مقابله با آلودگی نفتی: مطالعه موردی کنوانسیون بین المللی آمادگی، مقابله و همکاری در برابر آلودگی نفتی
 2. میزان تاثیر عملکرد ایستگاه های بین المللی ناوتکس بر ایمنی دریانوردی در دریای خزر (مطالعه موردی ایستگاه بین المللی ناوتکس بندر فریدونکنار)
 3. رابطه بین توسعه سازمانی و رفتار کارکنان با توجه به نقش میانجیگری نگرش کارکنان در اداره بنادر و دریانوردی استان گیلان
 4. بررسی تناسب استراتژیک استراتژ یهای سازمان و منابع انسانی موردمطالعه : سازمان بنادر و دریانوردی ایران
 5. بررسی رابطه ابعاد معنویت کاری با تعهد سازمانی (شاهد تجربی: اداره کل بنادر و دریانوردی استان مازندران)
 6. ارزیابی تاثیرمحیط کاری و جوسازمانی برانگیزش شغلی موردکاویک کارکنان اداره کل بنادرودریانوردی استان سیستان وبلوچستان
 7. ارایه متدلوژی برای استخراج دانش فنی با بهره گیری از نقشه های ذهنی (مطالعه موردی: سه حوزه تخصصی در سازمان بنادر و دریانوردی ایران)
 8. بهینه سازی آموزش های دریانوردی برای دریانوردان شناورهای با محدوده ی سفرهای نزدیک به ساحل
 9. بررسی سود یا زیان شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا از ارایه خدمات بارگیری به مشتریان بندری بر اساس قرارداد منعقده با اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان (بندر امام خمینی)
 10. تحلیل رضایت شغلی و تعهد سازمانی بر اساس تیپ شخصیتی شاهد تجربی: اداره کل بنادر و دریانوردی استان مازندران

موضوع پیشنهادی پايان نامه دریانوردی

 1. بررسی تاثیر هوش سازمانی بر چابکی سازمانی با توجه به نقش میانجی یادگیری سازمانی مورد مطالعه: کارکنان اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان
 2. ارتقاء ایمنی آبراه بین المللی اروندبامحوریت دفترهمکاریهای مشترک بین ایران و عراق باتاکید بربندرخرمشهر
 3. نقش سازمان بنادرودریانوردی درزمینه حمایت ازتولید ملی سرمایه گذاری وتحقق اقتصادمقاومتی
 4. بررسی و تحلیل اثر سرمایه فکری بر بهره وری کارکنان سازمان بنادر و دریانوردی (مطالعه موردی بندر چابهار)
 5. بررسی رابطه بین مولفه های مدیریت دانش و نوآوری کارکنان (مطالعه موردی در سازمان بنادر و دریانوردی
 6. شناسایی و رتبهبندی عوامل کلیدی موفقیت در زنجیره تامین سبز با استفاده از روشدیمتل فازی (مطالعه موردی: سازمان بنادر و دریانوردی بندر انزلی)
 7. بررسی عملکرد کارفرما در عدم اجرای به موقع پروژه های عمرانی سازمان بنادر و دریانوردی
 8. بررسی رابطه رفتارشهروندی سازمانی و هوش معنوی دربین کارکنان سازمان بنادر ودریانوردی در استان مازندران
 9. بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و انگیزش شغلی کارکنان اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر
 10. نقش بازرسیهای HSE در افزایش شاخص ایمنی و کاهش مغایرتهای حوزه سلامت ، ایمنی و محیط زیست در پروژه های ساختمانی اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر

باتوجه به اینکه اکثر این موضوعات از مقالات فارسی داخلی مانند سایت سیویلیکا گرفته شده، پیشنهاد می شود برای انتخاب موضوع پایان نامه خود از جدیدترین مقالات ISI استفاده کنید. لازم به ذکر است برای انتخاب یک موضوع مناسب و غیر تکراری بهتر است کلیدواژه های مرتبط با این موضوع که در بالا آورده شده را حتما مطالعه بفرمایید و همچنین بیش از 100 موضوع جدید مرتبط با موضوع پایان نامه حمل و نقل دریایی و موضوع پایان نامه بندر و کشتیرانی را از دست ندهید!

0/5 (0 نظر)

موضوعات درج شده در این پست به صورت ماشینی تولید شده و ممکن است دارای خطا باشد. به منظور انتخاب موضوع پایان نامه مبتنی بر جدیدترین مقالات سال 2023 با ما تماس بگیرید.

فهرست