موضوع پایان نامه

در ادامه تعدادی موضوع پایان نامه در مورد مدیریت مالی برای شما آورده شده است که می تواند به شما در انتخاب موضوع پژوهشی خود در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و حتی رساله دکتری کمک کند.

عناوین پایان نامه در مورد مدیریت مالی

 1. بررسی سودمندی گزارش های حسابداری منابع انسانی به عنوان دارایی در متن صورت های مالی
 2. بررسی عوامل مؤثر بر فرار مالیاتی در ایران (ازدیدگاه کارکنان اداره کل امورمالیاتی شهر اصفهان)
 3. تاثیر ارتباطات سیاسی بر رابطه اهرم مالی با ترکیب هیئت مدیره در شرکت های دچار درماندگی مالی
 4. تاثیر معیارهای نقد شوندگی بر شفافیت اطلاعات مالی به عنوان یکی از سازو کارهای حاکمیت شرکتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 5. بررسی تاثیر خصوصیات و توانمندیهای فردی ذیحسابان و مدیران مالی بر بهبود عملکرد نظارتی آنها در نظام مالی بخش عمومی ایران
 6. بررسی رابطه بین ویژگی های کمیته حسابرسی با به موقع بودن گزارشگری مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 7. بررسی رابطه ساختار سرمایه و هزینه نمایندگی در شرکت ارتباط بین سبک های رهبری تحولگرا با اثربخشی ارتباطات سازمانی کارکنان ادارات ورزش وجوانان استان اردبیل های پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران (با تاکید بر نوع صنعت)
 8. بررسی ارتباط بین کیفیت سود و نسبت اهرمی با عدم تقارن اطلاعاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 9. استفاده از ابزار مالی وام مشارکتی؛ به عنوان روشی پایدار در تأمین مالی پروژه های سازمانهای غیر دولتی (مطالعه موردی : مرکز توسعه پایدار و محیط زیست دانشگاه شیراز)

موضوعات پایان نامه در مورد مدیریت مالی

 1. بررسی رابطه بین متغیرهای سیاست پولی و سیاست مالی با شاخص بازده سهام در بورس اوراق بهادارتهران
 2. شناسایی و اولویت بندی عوامل و شاخص های موثر در انتخاب بازار هدف به منظور تصمیم گیری بهینه در تامین مالی پروژه های صادراتی با استفاده از تکنیک Dematel و فرایند تحلیل شبکه (anp) مطالعه موردی: شرکت سرمایه گذاری های خارجی ایران (ایفیک) و شرکت ایران خودرو)
 3. بررسی رابطه ی بین کمیته حسابرسی و کیفیت گزارشگری مالی: شواهدی از بانک های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران
 4. بررسی تأثیر بسته های نرم افزاری و سیستم های اطلاعاتی حسابداری بر میزان افشاء کافی اطلاعات در صورت های مالی شرکت های عضوبورس اوراق بهادار تهران
 5. مطالعه رابطه بین نرخ رشد مجموع درآمدهای حسابداری و پیش بینی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در ایران
 6. بررسی رابطه بین نسبت بدهی های جاری و بلندمدت به کل دارایی ها با عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورساوراق بهادار تهران
 7. بررسی تاثیر ساختارمالکیت برعملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران باتوجه به تاثیر مداخله گری ساختار سرمایه
 8. بررسی ارتباط بین حاکمیت شرکتی و ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بحران مالی جهانی
 9. بررسی رابطه بین افشای داوطلبانه در گزارشگری سالانه و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورساوراق بهادار تهران
 10. بررسی تأثیر ویژگی های کمیته حسابرسی بر مدیریت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

عنوان پژوهشی در مورد مدیریت مالی

 1. بررسی رابطه افزایش تدریجی درجه اهرم عملیات و درجه اهرم مالی بر بازده غیرعادی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
 2. بررسی تاثیر محدودیت های مالی، سیاست سرمایه گذاری و رقابت در بازار محصول بر ارزش دارایی های نقدی
 3. بررسی تاثیر نسبت مخارج تحقیق و توسعه، محدودیت های مالی،نوسانات فروش دارایی ها، جریان های نقدی استاندارد شده ونسبت سرمایه گذاری مشهود بر عملکرد مالی شرکت ها
 4. امکان سنجی برون سپاری در اداره کل نوسازی،توسعه و تجهیزات مدارس لرستان با استفاده از تکنیک TELOS
 5. روابط بین توسعه مالی با آزاد سازی تجاری و رشد اقتصادی با تمرکز بر نقش اساسی توسعه مالی در ازاد سازی تجاری و رشد اقتصادی ایران
 6. بررسی و تشخیص معیارهای سلامت مالی بانکها و بیانیه کمیته بازل در شرایط محیطی ایران
 7. بررسی اثرات بکارگیری ابزارهای مالی بر رویکرد تأمین مالی سازمانهای دانش محور با استفاده از مدل CSR (مطالعه موردی: پارک علم و فناوری خراسان)
 8. بررسی رابطه بین نسبتبدهی های جاری به کل دارایی ها با عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورساوراق بهادار تهران
 9. بررسی رابطه چابکی مشتری با کیفیت ادراک شده خدمات در موسسات مالی (مورد مطالعه: موسسات مالی شهرستان ایوان)
 10. نقش اجرای کارت ارزیابی متوازن بر عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران واقع درآذربایجان غربی و آذربایجان شرقی

موضوع پیشنهادی پايان نامه در مورد مدیریت مالی

 1. کیفیت گزارشگری مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره بحران مالی جهانی
 2. بررسی نقش میانجی عدم تقارن اطلاعاتی در تبیین رابطه بین کیفیت حسابرسی و سیاست های تأمین مالی
 3. رابطه بین ابعاد فرهنگی و رفتار (خوشبینی) با ریسک گزازشگری مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران
 4. بررسی وجود اثرات ادارک ریسک در بورس اوراق بهادار تهران و تاثیر متغیرهای فصلی بر آن
 5. بررسی رابطه بین اجتناب از مالیات و ارزش شرکت با تأکید بر هزینه نمایندگی و کیفیت افشای شرکتی
 6. بررسی تاثیر پاداش مدیران بر ساختار سرمایه و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 7. بررسی تأثیر فرصت های سرمایه گذاری و ساختارتأمین مالی شرکت ها بر سیاست های پرداخت سود سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران
 8. ارائه مدل و تحلیل کمی خدمات پولی و مالی بانک ها بر مبنای ابعاد عملکردی در بانکداری سبز
 9. اثر تعدیل گر کیفیت سود در پیش بینی درماندگی مالی شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران
 10. بررسی رابطه بین ریسک گریزی مدیران و عملکرد نهادهای مالی در بازار سرمایه (مطالعه موردی صندوق های مشترک سرمایه گذاری)

باتوجه به اینکه اکثر این موضوعات از مقالات فارسی داخلی مانند سایت سیویلیکا گرفته شده، پیشنهاد می شود برای انتخاب موضوع پایان نامه خود از جدیدترین مقالات ISI استفاده کنید. لازم به ذکر است برای انتخاب یک موضوع مناسب و غیر تکراری بهتر است کلیدواژه های مرتبط با این موضوع که در بالا آورده شده را حتما مطالعه بفرمایید و همچنین بیش از 100 موضوع جدید مرتبط با بانک موضوع پایان نامه مدیریت مالی و موضوع پایان نامه تأمین مالی و سرمایه گذاری در نفت وگاز را از دست ندهید!

5/5 (1 نظر)

موضوعات درج شده در این پست به صورت ماشینی تولید شده و ممکن است دارای خطا باشد. به منظور انتخاب موضوع پایان نامه مبتنی بر جدیدترین مقالات سال 2023 با ما تماس بگیرید.

فهرست