موضوع پایان نامه

در ادامه تعدادی موضوع پیشنهادی پایان نامه مدیریت مالی برای شما آورده شده است که می تواند به شما در انتخاب موضوع پژوهشی خود در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و حتی رساله دکتری کمک کند.

عناوین پایان نامه مدیریت مالی

 1. بررسی ارتباط بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی و نوع اظهارنظر حسابرسان مستقل درشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 2. ارائه الگویی جامع مبتنی بر ارقام حسابداری جهت ارزیابی عملکرد شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراقبهادار تهران
 3. بررسی قابلیت عملیات و استراتژی تنوع بین المللی بر عملکرد مالی شرکت ها با استفاده از دیدگاه منابع محور
 4. بررسی عوامل مرتبط با تمکین مالیاتی از دیدگاه ماموران و مودیان مالیاتی ( مطالعه مورد : اداره کل امور مالیاتی استان گلستان)
 5. بررسی تاثیر اهرم مالی بر هزینه نمایندگی جریان نقدی آزاد سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 6. بررسی رابطه میان زمان سرمایه گذاری، ساختار سرمایه، و محدودیت های مالی در شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار
 7. بررسی تأثیر افزایش سرمایه بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران
 8. بررسی رابطه ی بین مکانیزم های حاکمیت شرکتی و درماندگی مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 9. تاثیر هیات مدیره مشترک بر سطح افشاء و کیفیت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

موضوعات پایان نامه مدیریت مالی

 1. رابطه کارایی سرمایه و سرمایه ساختاری با عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 2. بررسی تاثیر معامله با اشخاص وابسته از طریق خریداران و فروشندگان عمده کالا و خدمات بر اجتناب مالیاتی شرکتها
 3. بازبینی مدل ارزش گذاری اولسون: ارتباط ارزشی اهرم مالی و بازده دارایی ها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 4. بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی و نسبت های سودآوری شرکت های گروه صنایع غذایی و آشامیدنی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
 5. بررسی مقایسه ای عملکرد نظام بانکی در تخصیص بهینه منابع مالی کشور با استفاده از روش PROMETHEE
 6. بررسی ارتباط عملکرد مالی شرکت ها با اجزای سرمایه فکری مطالعه موردی:شرکت های صنعت مواد غذایی و آشامیدنی
 7. بررسی رابطه ی بین نوآوری شرکت در بازاریابی و عملکرد مالی شرکتدر شرکتهای تولیدی عضو بورس اوراق بهادار تهران
 8. قیمت گذاری انتقالی شرکت های چند ملیتی:بررسی روش های قیمت گذاری و دیدگاههای مالیاتی
 9. بررسی تاثیر تعداد جلسات هیات مدیره و حسابرس داخلی بر کیفیت گزارشگری مالی بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 10. بررسی عوامل موثر بر به موقع بودن گزارشگری سالیانه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1388_1385

عنوان پژوهشی مدیریت مالی

 1. مقایسه بین نسبتهای مالی مبتنی بر روش نقدی و روش تعهدی در پیش بینی درماندگی مالی شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران
 2. بررسی تأثیر هموار سازی سود بر عدم شفافیت اطلاعات مالی و محتوای اطلاعاتی سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 3. بررسی هموارسازی درآمد مشمول مالیات، محتوای اطلاعات درآمد مشمول مالیاتو اجتناب مالیاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 4. بررسی رابطه بین بحران مالی جهانی و اجتناب مالیاتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 5. بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی بر ریسکهای تجاری، مالی ونقدینگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران
 6. بررسی کارایی سرمایه فکری و ساختار سرمایه بر معیارهای ارزیابی عملکرد مدیریت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 7. بررسی اثز تعدیلی سرمایه گذاری سنگین در دارایی های ثابت بر ارتباط بین اهرم مالی و درماندگی مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهزان
 8. بزرعی رابطه تعدیلات عنواتی صورت های مالی با قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 9. نقش استقرار عوامل برون سپاری بر عملکرد مالی شرکت های تعاونی بر اساس مدل تصمیم برونسپاری
 10. بررسی آنتروپی صورتهای مالی و اثر آن بر تغییرات سود در صنایع بورس اوراق بهادار تهران

موضوع پیشنهادی پايان نامه مدیریت مالی

 1. تاثیر مالکیت مدیریتی بر سیاست های مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 2. بررسی ارتباط بین ارزش افزوده اقتصادی و وجه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتیدر شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 3. بررسی نقش نظارتی شوراهای اسلامی شهر بر کیفیت گزارش های مالی شهرداری ها (مطالعه موردی شهرداری های استان گلستان)
 4. بررسی تأثیر افزایش اهرم مالی بر چرخه عمر شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 5. تاثیر مولفه های سرمایه فکری بر عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 6. بررسی رابطه بین اعتیاد به کار و ابعاد رفتار شهروندی سازمانی (مطالعه موردی اداره کل امورمالیاتی استان گلستان)
 7. سودمندی صورت های مالی در تعیین ریسک و بازده مورد انتظار دارایی ها (با تاکید بر کار آمدی بورس اوراق بهادار، به عنوان نماد بازار سرمایه)
 8. شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر تمکین مالیاتی در اداره کل مالیاتی در اداره کل مالیات بر ارزش افزوده شهر تهران
 9. بررسی روابط بین مسیولیت پذیری اجتماعی شرکت ھا در محیط کار،بازار و سرمایھ بر اجتناب مالیاتی
 10. بررسی تاثیر بکارگیری زبان گزارشگری تجاری توسعه پذیر XBRL بر ویژگی کیفی اطلاعات مالی

باتوجه به اینکه اکثر این موضوعات از مقالات فارسی داخلی مانند سایت سیویلیکا گرفته شده، پیشنهاد می شود برای انتخاب موضوع پایان نامه خود از جدیدترین مقالات ISI استفاده کنید. لازم به ذکر است برای انتخاب یک موضوع مناسب و غیر تکراری بهتر است کلیدواژه های مرتبط با این موضوع که در بالا آورده شده را حتما مطالعه بفرمایید و همچنین بیش از 100 موضوع جدید مرتبط با موضوع پایان نامه مهندسی مالی و مدیریت ریسک و موضوع پایان نامه اقتصاد مالی را از دست ندهید!

0/5 (0 نظر)

موضوعات درج شده در این پست به صورت ماشینی تولید شده و ممکن است دارای خطا باشد. به منظور انتخاب موضوع پایان نامه مبتنی بر جدیدترین مقالات سال 2023 با ما تماس بگیرید.

فهرست