موضوع پایان نامه

در ادامه تعدادی موضوع پایان نامه دکتری مدیریت مالی برای شما آورده شده است که می تواند به شما در انتخاب موضوع پژوهشی خود در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و حتی رساله دکتری کمک کند.

عناوین پایان نامه دکتری مدیریت مالی

 1. بررسی رابطه بین نسبتبدهی های بلندمدت به کل دارایی ها با عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورساوراق بهادار تهران
 2. بررسی رابطه اهرم مالی و تصمیمات سرمایه گذاری شرکت ها و نقش فرصت های رشد در این زمینه(مطالعه موردی:صنایع خودرو و ساخت قطعات ،شیمیایی و دارویی)
 3. بررسی رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و کارآیی سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران
 4. بررسی تأثیر تخصص حسابرس در صنعت بر رابطه بین تصدی حسابرس و تأخیر ارائه در گزارش حسابرسی
 5. بررسی تاثیر بکارگیری تکنیک های مدیریت عملکرد و سیستم پاداش بر بازده سهام شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 6. تاثیز عناصز سزمایه فکزی بز عملکزد مالی و عملیاتی شزکتهای پذیزفته شده در بورس اوراق بهادار تهزان
 7. خوشه بندی بانک های کشور با استفاده از ژنتیک فازی (FCM, (GAFC و K-means و کشف بهترین روش برای خوشه بندی با توجه به شاخص های ارزیابی عملکرد بانک ها
 8. مقایسه تطبیقی استاندارد حسابداری شماره 21 ایران و استاندارد شماره 17 بین الملل با عنوان فعالیت های اجاره
 9. بررسی رابطه بین ارزیابی عملکردمالی بارشدشرکت در شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران

موضوعات پایان نامه دکتری مدیریت مالی

 1. بررسی تاثیر غیر مستقیم شاخص های واسطه گری مالی و عمق مالی بر میزان رشد پس اندازها و سرمایه گذاری پایدار
 2. رابطه کیفیت گزارشگری مالی بر سیاست های تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 3. بررسی تاثیر خصوصی سازی بر ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده و بازار شرکتهای عرضه شده از طریق بورس اوراق بهادار
 4. تاثیر شفافیت اطلاعات مالی بر نقدشوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 5. بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با مدیریت دانش، یادگیری سازمانی و عملکرد مالی شرکتهای تولیدی در استان خوزستان
 6. بررسی تحلیلی تأثیر بکارگیری صورتهای مالی بر مبنای حسابداری تورمی در صنایع پتروشیمی
 7. نقش محددیت های تامین مالی و سازوکارهای نظارتی حاکمیتی شرکتی برحساسیت مخارج سرمایه ای به مازاد وجه نقد نگهداری شده شرکتها
 8. ارزیابی عملکرد مالی و رتبه بندی شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در صنعت فلزات بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره
 9. تاثیر رعایت اخلاق در هزینه خدمات غیر حسابرسی در اطمینان از شفافیت گزارشگری مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 10. نقش محدودیت های مالی بر ارتباط بین نسبت سهامداران کنترلی و هزینه حقوق صاحبان سهام

عنوان پژوهشی دکتری مدیریت مالی

 1. بررسی ارتباط بین حاکمیت شرکتی و روش های تأمین مالی و سودآوری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 2. بررسی تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر عملکرد مالی با تبیین نقش میانجی قابلیت های بازاریابی (مورد مطالعه: شرکت های کوچک و متوسط استان ایلام)
 3. بررسی اثرات تجدید ارائه صورت های مالی بر رشد شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران
 4. بررسی ارتباط میان متغیرهای مالی و سرمایه فکری در شرکتهای پذیرفته شده در بازار سرمایه تهران
 5. جایگاه ونقش انضباط مالی بررشد وتوسعه اقتصادی ،فرهنگی بارویکردکاهش مفاسد اداری ومالی
 6. بررسی تاثیر کنترل های داخلی بر کیفیت گزارشگری مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار با استفاده از مدل فرانسیس و همکاران
 7. تحلیل روشهای تأمین مالی مؤثر بر عملکرد عملیاتی و ارائه ساختار بهینه تأمین مالی شرکت پگاه اصفهان
 8. مطالعه رابطه بین ارزیابی عملکرد بر مبنای رویکرد اقتصادی و چرخه تبدیل وجه نقد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 9. تاثیر مشارکت مدیران در تحقق فناوری اطلاعات بر عملکرد مدیریت مالی شرکت واگن پارس اراک
 10. استفاده ازمدل تصمیم گیری چند شاخصه برای مقایسه اطلاعات مالی شرکت ها و انتخاب شرکت هدف (مطالعه موردی: شرکت های خودرویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر)

موضوع پیشنهادی پايان نامه دکتری مدیریت مالی

 1. بررسی رابطه بین ریسک مالیاتی وریسک مالی درشرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران
 2. تأثیر تغییرات ساختار سرمایه بر قیمت سهام و عملکرد عملیاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران
 3. بررسی تأثیر تخصص مالی و استقلال کمیته حسابرسی برمدیریت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 4. بازارهای مالی،با تاکید بر رشد و توسعه اقتصادی،صنعتی و گسترش سرمایه گذاری و تامین سرمایه
 5. تاثیر قدرت بازارمحصول، تمرکز گروه های صنعتی و سیاست مالیاتی شرکت رهبر در صنعت بر اجتناب مالیاتی و بازده آتی سهام شرکت ها
 6. بررسی تأثیر فرصت های رشد و ریسک سیستماتیک بر ضریب واکنش سود در شرکتهای پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران
 7. بررسی تاثیر استرس مالی و عدم قطعیت سیاسی بر سهام بازار فلزات با استفاده از روش رگرسیون چندک
 8. بررسی نقش جرایم مالیاتی در جلوگیری از فرار مالیاتی در بین مودیان مالیاتی شهرستان ایلام
 9. بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی و تصمیمات تامین مالی بر عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران
 10. بررسی تاثیر دگرگونی شریک موسسه حسابرسی بر وضعیت گزارشگری مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

باتوجه به اینکه اکثر این موضوعات از مقالات فارسی داخلی مانند سایت سیویلیکا گرفته شده، پیشنهاد می شود برای انتخاب موضوع پایان نامه خود از جدیدترین مقالات ISI استفاده کنید. لازم به ذکر است برای انتخاب یک موضوع مناسب و غیر تکراری بهتر است کلیدواژه های مرتبط با این موضوع که در بالا آورده شده را حتما مطالعه بفرمایید و همچنین بیش از 100 موضوع جدید مرتبط با موضوع پایان نامه دکتری مدیریت صنعتی مالی و موضوع پایان نامه مدیریت دولتی مالی را از دست ندهید!

0/5 (0 نظر)

موضوعات درج شده در این پست به صورت ماشینی تولید شده و ممکن است دارای خطا باشد. به منظور انتخاب موضوع پایان نامه مبتنی بر جدیدترین مقالات سال 2023 با ما تماس بگیرید.

فهرست