موضوع پایان نامه

در ادامه تعدادی موضوع پایان نامه مدیریت مالی 2020 برای شما آورده شده است که می تواند به شما در انتخاب موضوع پژوهشی خود در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و حتی رساله دکتری کمک کند.

عناوین پایان نامه مدیریت مالی 2020

 1. بررسی چگونگی و میزان بهره مندی از تکنیک های پیشرفته مدیریت مالی در قبل و بعد از آموزش توجیهی مدیران مالی واحد های جامع دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران
 2. بررسی رابطه بین افشای اطلاعات حسابداری منابع انسانی و عملکرد مالی، اقتصادی شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران
 3. بررسی رابطه بین عملکرد مالی و ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 4. مقایسه و سنجش کارایی شبکه بیز و مدل آلتمن در پیش بینی بحران های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 5. بررسی فرصت سرمایه گذاری با تجزیه و تحلیل ساختار مالی بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده ازاهرم مالی
 6. بررسی رابطه استقرار نظام حاکمیت شرکتی و کیفیت گزارشگری مالی(مطالعه موردی شرکت های استان هرمزگان)
 7. اهرم مالی وعملکرد شرکت هادربورس اوراق بهادار تهران با توجه به تأثیر تعدیل گری مالکیت
 8. بررسی رابطه بین اهرم مالی با رشد شرکت و قدرت مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 9. بررسی انگیزه های مدیران شرکتهای صنعتی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر مدیریت سود

موضوعات پایان نامه مدیریت مالی 2020

 1. شناسایی،ساختار دهی و اولویت بندی روش های تامین مالی (رویکرد ترکیبی Delphi-DEMATEL-ANP)
 2. بررسی تاثیر اهرم مالی بر سیاست های تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 3. فلسفه سرمایه فکری در حسابداری و مهندسی مالی و مدلهای کاربردی آن در بخشهای گوناگون (صنایع خدمات)
 4. بررسی عوامل تاثیر گذار بر مدیریت سرمایه در گردش در شرکت های دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 5. شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر فساد اداری مالی از دیدگاه حسابرسان دیوان محاسبات
 6. بررسی تجربی اصلاح ساختار سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 7. بررسی تأثیر مسائل نمایندگی بر کیفیت حسابرسی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 8. بررسی رابطه بین هوش هیجانی و تعارض سازمانی (مطالعه موردی اداره کل امورمالیاتی مازندران)،مستخرج از پایان نامه کارشناسی ارشد
 9. بررسی سطح محافظه کاری و پاسخگویی و انضباط مالی و اثر آن بر مدیریت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 10. هموارسازی سود مشمول مالیات با اجتناب مالیاتی و محتوای اطلاعاتی سود مشمول مالیات شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

عنوان پژوهشی مدیریت مالی 2020

 1. مشارکت ذی نفعان و چالشهای بحث برانگیز در گزارشگری مالی اینترنتی(تئوری تا عمل)،انتشاری از زبان گزارشگری تجاری توسعه پذیر(XBRL)
 2. تأثیر عملکرد مالی بر سیاست پرداخت سود سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 3. تاثیر حاکمیت شرکتی با توجه به محدودیت های تامین مالی بر حساسیت سرمایه گذاری جریان وجوه نقد
 4. استانداردهای حسابداری،آمارهای مالی دولتی و استاندارد حسابداری 1049:دیدگاههای ذی نفعان بخش عمومی کشور استرالیا
 5. رابطه اهرم مالی و بتا (ریسک سیستماتیک) با جریان های نقدی ناشی از فعالیت تامین مالی در مدل های سه و چهار بخشی صورت جریان وجوه نقد
 6. بررسی ارتباط بین سود قبل از بهره و مالیات و جریان نقدی عملیاتی با ارزش بازار سهام شرکتهای گروه پتروشیمی و دارویی پذیرفته شده در بورس بهادار تهران
 7. بررسی تاثیر برخی از مکانیسم های حاکمیت شرکتی بر ارتباط بین معاملات با اشخاص وابسته با عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران
 8. بررسی میزان تاثیر سطح اعتبار تجاری و محدودیت های تامین مالی بر سیاست تقسیم سود در شرکتهای تولیدی بورسی
 9. کاربرد تکنیک های داده کاوی درحسابداری: بازنگری تحقیقات اخیر و چشم انداز تحقیقات آتی
 10. بررسی تاثیر مالیات، فروش و شاخص ورشکستگی بر تصمیمات تامین مالی داخلی(بدون هزینه) و خارجی(با هزینه) در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

موضوع پیشنهادی پايان نامه مدیریت مالی 2020

 1. تاثیر وجود کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی و درماندگی مالی بر مدیریت سودشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 2. بررسی رابطه بین افشای اطلاعات حسابداری منابع انسانی و عملکرد مالی و عملکرد بازار شرکت های پذیرفته شدهدر بورس اوراق بهادار تهران
 3. ارتباط بین تمرکز مالکیت نهادی بر درماندگی مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران
 4. تعیین رابطه میان اهرم مالی و معیارهای سنجش عملکرد شرکتها با استفاده ازتحلیل پوششی داده ها
 5. ارزیابی اهمیت نسبت های مالی مؤثر بر ریسک سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش درخت های تصمیم
 6. بررسی تأثیر تأمین مالی از طریق بدهی بر بازدهی شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران
 7. مقایسه محتوای اطلاعاتی نسبت های مالی مرتبط با صورت جریان نقد پنج مرحله ای و سه مرحله ای در پیش بینی بازده آتی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 8. ارتباط بین حاکمیت شرکتی با شاخص های ارزیابی عملکرد مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 9. اثرنحوه فعلی وصول مالیات بر افزایش سطح رفاه اجتماعی ، رشد اقتصادی و کارآیی بازار سرمایه در کشور ایران
 10. شناسایی عوامل موثر بر رعایت قانون مالیات بر ارزش افزوده از دیدگاه بنگاه های اقتصادی در نظام مالیاتی ایران (مطالعه موردی استان آذربایجان غربی)

باتوجه به اینکه اکثر این موضوعات از مقالات فارسی داخلی مانند سایت سیویلیکا گرفته شده، پیشنهاد می شود برای انتخاب موضوع پایان نامه خود از جدیدترین مقالات ISI استفاده کنید. لازم به ذکر است برای انتخاب یک موضوع مناسب و غیر تکراری بهتر است کلیدواژه های مرتبط با این موضوع که در بالا آورده شده را حتما مطالعه بفرمایید و همچنین بیش از 100 موضوع جدید مرتبط با موضوع پایان نامه مالی رفتاری و موضوع پایان نامه در مورد مدیریت مالی را از دست ندهید!

5/5 (1 نظر)

موضوعات درج شده در این پست به صورت ماشینی تولید شده و ممکن است دارای خطا باشد. به منظور انتخاب موضوع پایان نامه مبتنی بر جدیدترین مقالات سال 2023 با ما تماس بگیرید.

فهرست