موضوع پایان نامه

در ادامه تعدادی موضوع پایان نامه مدیریت مالی بورس برای شما آورده شده است که می تواند به شما در انتخاب موضوع پژوهشی خود در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و حتی رساله دکتری کمک کند.

عناوین پایان نامه مدیریت مالی بورس

 1. بررسی تأثیر مدیریت سرمایه درگردش بر سود آوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
 2. بررسی رابطه بین شهرت حسابرس با مدیریت سود بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 3. مقایسه شبیهسازی تاریخی ساده و موزون در محاسبه ارزش در معرض ریسک مطالعهای بورس اوراق بهادارتهران
 4. بررسی تیوری تجربی تاثیر چرخه عمر و جریان نقدی آزاد بر سیاست تقسیم سود پرداختی شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران
 5. بررسی رابطه و تاثیر مالکیت سهامداران عمده و استقلال هیات مدیره بر درماندگی مالی (مطالعه موردی: شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)
 6. بررسی تاثیز ساختار مالکیت بر کارایی داراییها در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 7. ارتباط بین مدیریت سود و کفایت سرمایه در بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 8. بررسی رابطه سرمایه درگردش با نقدینگی، سودآوری و توان مالی در شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 9. شناسایی رابطه ی مسئولیت اجتماعی با سرمایه فکری ، سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

موضوعات پایان نامه مدیریت مالی بورس

 1. آیا میزان استفاده از سیستم حسابداری مدیریت محیطی در شرکتهای تولیدی متاثر از سبک مدیریت مدیران آنهاست
 2. مقایسه رتبه بندی شرکت های برتر فعال در بورس اوراق بهادار با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره
 3. بررسی رابطه بین شیوه های حاکمیت شرکتی بر ساختار سرمایه و شاخصهای سودآوری در صنایع پتروشیمی شیمیایی و پالایشگاه ها در بروس اوراق بهادار تهران
 4. بررسی رابطه بین تخصص کمیته حسابرسی و کیفیت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 5. بررسی نقش حساسیت و مدیریت سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 6. بررسی رابطه معیارهای راهبری شرکتی و )تغییرات درآمد مشمول مالیات ابرازی و قطعی شده( درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 7. بررسی تاثیر درصد سرمایه گذاراران نهادی بر مدت تصدی حسابرسان در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران
 8. بررسی ارتباط بین معاملات با اشخاص وابسته و اندازه شرکت با حق الزحمه واقعی حسابرسی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 9. بررسی رابطه بین بعد ساختاری سرمایه اجتماعی و عملکرد مالی در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار
 10. بررسی بین نوسان پذیری سود و ریسک ورشکستگی (مورد مطالعه: شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)

عنوان پژوهشی مدیریت مالی بورس

 1. بررسی محتوای اطلاعاتی ارزش دفتری سهام و سود خالص در شرکت های قوی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 2. بررسی رابطه بین عدم اطمینان بازار و حجم معاملات سهام با تاکید بر نقش تعدیل گر مدیریت سود
 3. بررسی ارتباط بین مالکیت عمده و آشفتگی مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 4. بررسی رابطه بین ریسک اعتباری و مدیریت سود دربانکهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار
 5. نقش سرمایه فکری در افزایش عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران
 6. بررسی رابطه سیاست تقسیم سود، ریسک سیستماتیک و بازده با تغییرات قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران
 7. رتبه بندی شرکت های بازار بورس تهران با روش ترکیبی کارت امتیازی متوازن و سیستم استخراج فازی
 8. پیش بینی روندحرکت بورس بااستفاده ازترکیب ANFIS,SVM مبتنی برانتخاب ویژگی معیارآنتروپی فازی
 9. پیش بینی شاخص بازدهی بورس اوراق بهادار تهران: کاربردی از مدل های شبکه عصبی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک
 10. بررسی نقش رسانه ها در اعتمادسازی سهامداران پتروشیمی (مطالعه موردی شرکت کارگزاری آبان)

موضوع پیشنهادی پايان نامه مدیریت مالی بورس

 1. بررسی مقایسه ای رتبه بندی شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران با رتبه بندی شرکتها بر اساس اطلاعات حسابداری و غیر حسابداری
 2. بررسی چگونگی ارتباط جریان وجه نقدناشی از فعالیت های عملیاتی و تامین مالی و ورشکستگی (مطالعه موردی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)
 3. بررسی تاثیر سرمایه فکری بر چسبندگی هزینه ها در شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران
 4. بررسی عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراقبهادار تهران با رویکرد مدلسازی معادلات ساختاری
 5. تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر مدیریت سود (مطالعه موردی: شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)
 6. بررسی رابطه بین بیش اطمینانی مدیریت و تصمیمات مربوط به بدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 7. بررسی رابطه بین اهرم مالی و هزینه نمایندگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 8. جایگاه اصل دسترسی به بازار در مقررات سازمان جهانی تجارت و قوانین ایران در حوزه بورس اوراق بهادار
 9. تحلیل قشربندی اقتصادی در بورس اوراق بهادار تهران: با تاکید بر روش تحلیل شبکه و توزیع پارتو
 10. رابطه بین محدودیت های مالی نقدینگی سهام و بازده سهام شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران

باتوجه به اینکه اکثر این موضوعات از مقالات فارسی داخلی مانند سایت سیویلیکا گرفته شده، پیشنهاد می شود برای انتخاب موضوع پایان نامه خود از جدیدترین مقالات ISI استفاده کنید. لازم به ذکر است برای انتخاب یک موضوع مناسب و غیر تکراری بهتر است کلیدواژه های مرتبط با این موضوع که در بالا آورده شده را حتما مطالعه بفرمایید و همچنین بیش از 100 موضوع جدید مرتبط با موضوع پایان نامه مهندسی مالی و موضوع پایان نامه در مورد مدیریت مالی را از دست ندهید!

5/5 (1 نظر)

موضوعات درج شده در این پست به صورت ماشینی تولید شده و ممکن است دارای خطا باشد. به منظور انتخاب موضوع پایان نامه مبتنی بر جدیدترین مقالات سال 2023 با ما تماس بگیرید.

فهرست