موضوع پایان نامه

در ادامه تعدادی موضوع پایان نامه حقوق مالی اقتصادی برای شما آورده شده است که می تواند به شما در انتخاب موضوع پژوهشی خود در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و حتی رساله دکتری کمک کند.

عناوین پایان نامه حقوق مالی اقتصادی

 1. بررسی جرائم و مجازات های کیفری ناشی از نقض حقوق مالکیت فکری در ایران و مقایسه آن با اروپا
 2. استراتژیهای مالکیت فکری برای بنگاه های کوچک و متوسط (مطالعه موردی، کشور کره جنوبی)
 3. بررسی حقوق مالکیت فکری ذخایر ژنتیکی ومساله سرقت زیستی درپرتوموافقت نامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت معنوی trips
 4. بررسی ادعای حقوق مالکیت فکری از سوی ثالث نسبت به مبیع در کنوانسیون بیع بین المللی وین 1980
 5. ورود موافقت نامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری به سازمان تجارت جهانی در نظریه و عمل
 6. تبیین جایگاه علامت تجاری در حقوق مالکیت فکری و مسیولیت مدنی ناشی از نقض آن با رویکرد های قانون ثبت اختراعات
 7. رابطه توانایی مدیریت و هزینه حقوق مالکانه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران
 8. بررسی تاثیر حقوق مالکیت بر کیفیت افشا در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 9. تأثیر معیارهای حاکمیت شرکتی بر کیفیت گزارشگری مالیبا توجه به معیار ارزش آفرینی شرکت ها

موضوعات پایان نامه حقوق مالی اقتصادی

 1. تحلیل نهادی قرارداد بیمه زندگی: با استفاده از تئوری حقوق مالکیت، تئوری هزینه مبادله و تئوری کارگزاری
 2. معیار مرزبندی منافع عمومی و حقوق مالکیت شهروندان در تغییر کاربری اراضی توسط شهرداری ها
 3. بررسی مسأله انحصار بذر در پرتو حقوق مالکیت فکری در موافقت نامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری سازمان تجارت جهانی TRIPS
 4. حق مالکیت بر پایان نامه ها و رساله های دانشجویی از منظر حقوق مالکیت فکری (مطالعه تطبیقی)
 5. سازوکار حمایت از فیلم در موافقت نامه در مورد جنبه های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکری (تریپس)
 6. نقش حقوق مالکیت فکری در حمایت از سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تاثیر آن بر رشد و توسعه اقتصادی
 7. بررسی عوامل موثر بر حقوق مالکیت فکری در کشورهای منتخب توسعه یافته و درحال توسعه نفتی
 8. توسعه پایدار منابع ژنتیک گیاهی ضرورتی توامان در گرو توسعه و حمایت از فناوری زیستی و حفظ تنوع زیستی
 9. تملک و تامین حقوق مالکانه طرح های عمومی مدیریت شهری و تاثیر قوانین و مقررات بر آن
 10. بررسی چالش های حقوقی تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های شهری با رویکرد تامین حقوق مالکانه

عنوان پژوهشی حقوق مالی اقتصادی

 1. تهیه شناسه ( بارکد) ژنتیکی ارقام گیاهی ضرورتی برای صیانت از ذخایرژنتیکی و حفظ امنیت بذر و نهال
 2. بررسی عوامل مؤثر بر توزیع درآمد در کشورهای درآمد متوسط به بالا با تأکید بر جهانی شدن
 3. بررسی قوانین موجود برای رسیدگی به حقوق مالکین در اجرای طرح های عمومی توسط شهرداری
 4. نقد و بررسی جرم های مندرج در قانون مربوط به نقض حقوق مالکیت فکری در فضای رایانه و دیجیتال
 5. بررسی تاثیر حقوق مالکیت کارآمد و توسعه سرمایه انسانی به عنوان عوامل کلیدی رقابت پذیری بین بنگاهها بر کارآفرینی
 6. مالکیت حقوقی پایان نامه ها و رساله های دانشجویی از منظر قوانین مالکیت ادبی و هنری ایران
 7. طراحی و پیاده سازی روشی برای خرید و انتقال امن بلیط با حفظ حقوق مالکیت آن در یک سامانه بلیط سیار
 8. تجزیه و تحلیل مقررات مربوط به علائم تجاری در حقوق ایران با نگاهی برمعاهدات علایم تجاری
 9. بررسی کیفیت اقلام تعهدی بر هزینه حقوق مالکانه و بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 10. مالکیت فکری پیش نیاز اقتصاد دانش بنیان: بررسی تطبیقی حقوق مالکیت از منظر نهادگرا و اقتصاد اسلامی با تاکید بر حقوق فکری

موضوع پیشنهادی پايان نامه حقوق مالی اقتصادی

 1. رابطه توانایی مدیریت و هزینه حقوق مالکانه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 2. تحلیل نقش ساختار قانونی و امنیت حقوق مالکیت در جذب سزمایه گذاری مستقیم خارجی با رویکزد خود رگزسیون بزداری پانل : مورد کشورهای صادر کننده نفت
 3. تحلیلی بر تأثیر و اهمیت نظام حقوق بین الملل کشاورزی پایدار در حفاظت از تنوع زیستی گونه های گیاهی
 4. امکان سنجی حمایت از آفرینش های فکری ارائه شده در قالب سخنرانی با تاکید بر حقوق موضوعه کشور ایران و کنوانسیون برن
 5. نقش حقوق مالکیت در مسئله نفرین منابع و دلالت هایی برای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
 6. بررسی شرایط استفاده ازاطلاعات پتنتها باهدف توسعه مهندسی معکوس برای عبور ازتحریم ها
 7. تحلیلی بر جایگاه و اهمیت معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری با تاکید بر معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری بین ایران و سایر کشورها
 8. بررسی تأثیر آزاد سازی تجاری بر فساد مالی (کاربرد یک مدل پانل برای اقتصادهای بسته و سرکوب شده)
 9. تاثیر حقوق رقابت برقرار دادهای لیسانس حقوق مالکیت فکری درنظام حقوقی ایران و اتحادیه اروپا
 10. شناسایی مجوزهای حقوق مالکیت فکری کریتیوکامنز در نشریات انتشار به شیوه دسترسی آزاد در پایگاه دوآج بر اساس موضوع در جهت حمایت از حقوق مالکیت فکری در فضای مجازی

باتوجه به اینکه اکثر این موضوعات از مقالات فارسی داخلی مانند سایت سیویلیکا گرفته شده، پیشنهاد می شود برای انتخاب موضوع پایان نامه خود از جدیدترین مقالات ISI استفاده کنید. لازم به ذکر است برای انتخاب یک موضوع مناسب و غیر تکراری بهتر است کلیدواژه های مرتبط با این موضوع که در بالا آورده شده را حتما مطالعه بفرمایید و همچنین بیش از 100 موضوع جدید مرتبط با موضوع پایان نامه مهندسی مالی و موضوع پایان نامه مالی رفتاری را از دست ندهید!

0/5 (0 نظر)

موضوعات درج شده در این پست به صورت ماشینی تولید شده و ممکن است دارای خطا باشد. به منظور انتخاب موضوع پایان نامه مبتنی بر جدیدترین مقالات سال 2023 با ما تماس بگیرید.

فهرست