موضوع پایان نامه

در ادامه تعدادی موضوع پایان نامه در مورد مدیریت منابع انسانی برای شما آورده شده است که می تواند به شما در انتخاب موضوع پژوهشی خود در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و حتی رساله دکتری کمک کند.

عناوین پژوهشی در مورد مديريت منابع انساني

 1. بررسی تاثیر اقدامات مدیریت منابع انسانی بر نوآوری و یادگیری سازمانی با میانجی گری قابلیت های مدیریت دانش صنعت بانکداری
 2. شناسایی عوامل کلیدی دردستیابی به مفهوم واقعی هوشمندسازی مدارس با محوریت مدیریت منابع انسانی
 3. راهبردهای مدیریت منابع انسانی و نوآوری سازمانی: بررسی نقش میانجی اثربخشی مدیریت دانش (مورد مطالعه شرکت های صنعتی شهرستان بافق)
 4. بررسی رابطه بین مدیریت منابع انسانی با عملکرد سازمان (مطالعه موردی: کارکنان شبکه بهداشت شهرستان سرچهان)
 5. شناسایی استراتژی مدیریت منابع انسانی نظام قضایی ایران برمبنای الگو بامبرگر و مشولم (مورد مطالعه: دادگستری استان کرمانشاه)
 6. تاثیر استراتژی مدیریت منابع انسانی بر عملکرد مالی و نیروی انسانی سازمان با نقش میانجی جهت دهی کارآفرینی (مورد کاوی بانک تجارت استان تهران)
 7. بررسی تاثیر مدیریت منابع انسانی بر استرس شغلی در منطقه یک عملیات سازمان آتش نشانی تهران، با توجه به نقش میانجی مدل ویژگی های شغلی
 8. چگونگی حفظ و نگهداری کارکنان مستعد در سازمان ها ( مورد مطالعه در شرکت ملی نفتکش ایران)
 9. بررسی تاثیر شیوه های حفظ و نگهداری منابع انسانی بر عملکرد کارکنان (مطالعه موردی:دانشگاه پیام نور استان اصفهان)

موضوعات پایان نامه در مورد مدیریت منابع انسانی

 1. تاثیر مدیریت منابع انسانی در اجرای طرح ههای اقتصادی مطالعه موردی اجرای مسکن مهر رد حیطه تخصیص منابع مالی در بانک مسکن
 2. تدوین استراتژی های منابع انسانی با به کارگیری تجزیه و تحلیل عوامل محیطی و انتخاب استراتژی برتر به کمک ماتریس QSPM
 3. تاثیر کارکرد های مدیریت منابع انسانی برفرایند مدیریت دانش در سازمان صنعت، معدن وتجارت استان گیلان
 4. ارزیابی سرمایه های انسانی و اجتماعی به عنوان منابع ایجاد ارزش توسط مدل امتیازی کارت های متوازن
 5. بررسی تأثیر سیستم مدیریت منابع انسانی بر جهت گیری استراتژیک و عملکرد سازمانی (مطالعه موردی: شرکت ملی حفاری ایران- شعبه کیش)
 6. ارزیابی اثرات متقابل مدیریت منابع انسانی با زنجیره واسط رضایت شغلی بر تعهد سازمانی مطالعه موردی: بانک سپه استان کرمانشاه
 7. اهمیت سرمایه اجتماعی، فکری و مدیریت منابع انسانی در افزایش بهرهوری اقتصادی آموزش عالی
 8. شناسایی عوامل اصلی و شاخص های عملیاتی موثر بر مدیریت یکپارچه منابع انسانی به جهت طراحی داشبورد مدیریتی منابع انسانی در سازمان ها
 9. تأثیر مدیریت منابع انسانی سبز و ادراک مصرف کنندگان از مسئولیت اجتماعی بر خرید وسواسی
 10. ارزیابی و روابط متقابل مدیریت منابع انسانی و مدیریت دانش و معرفی سازوکارهای اثربخش در بکارگیری آنها

عنوان پژوهشی در مورد مدیریت منابع انسانی

 1. نقش ضوابط اخلاقی در مدیریت منابع انسانی سازمان های پروژه محور با اثر میانجی رفاه کارکنان مطالعه موردی: سازمان برق منطقه ای استان فارس
 2. بررسی اثربخشی نظام ارزشیابی عملکرد کارکنان در پژوهشگاه بین المللی زلز شناسی و مهندسی زلزله
 3. تاثیر نظام تشویق بر بهره وری نیروی انسانی در فروشگاههای زنجیره ای مورد مطالعه : باما
 4. بررسی تأثیر کارکردهای مدیریت منابع انسانی بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان مورد بررسی: (شرکت برق منطقه ای تهران)
 5. بررسی تأثیر جهتگیری استراتژیک بر عملکرد سازمانی بانقش میانجی راهبردهای مدیریت منابع انسانی
 6. بررسی رابطه بین تولید بهنگام و مدیریت منابع انسانی و تاثیر آنها بر عملکرد رقابتی در شرکت های تولیدی استان گلستان
 7. بررسی استقرار نظام نوین عملکرد در حوزه منابع انسانی و نقش آن در توسعه منابع انسانی
 8. مدیریت منابع انسانی رهیافتی در جهت توسعه کشاورزی(ارتقا عملکرد تعاونی های تولید کشاورزی)
 9. رابط مدیریت منابع انسانی با میزان بهره وری کارکنان بیمارستان های آموزشی قزوین 1397
 10. ارتباط رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد مدیریت منابع انسانی در بین کارمندان شرکت مخابرات استان یزد

موضوع پیشنهادی پايان نامه در مورد مدیریت منابع انسانی

 1. توسعه سیستم های مدیریت منابع انسانی الکترونیک به عنوان راهکاری استراتژیک و بررسی چالشهای آن در سازمان
 2. ارایه مدل ارتقای مدیریت منابع انسانی در سازمانهای ایرانی (مطالعه موردی شرکت زیرساخت امن خدمات تراکنشی)
 3. مطالعه و بررسی مو لفه های موثر بر میزان رضایت شغلی درسازمان با نقش میانجی و تاثیرگذار کارآیی و اثربخشی فردی و سازمانی (نمونه موردی : شهرداری تهران)
 4. رابطه اثربخشی مدیریت منابع انسانی و تسهیم دانش مدیران (شواهدی از بیمارستانهای شهر تبریز)
 5. بررسی تاثیر مدیریت منابع انسانی بر اثربخشی سازمانی با نقش میانجی تعهد سازمانی در شرکت آریا دیزل موتور
 6. بررسی عوامل موثر برنگهداری منابع انسانی در شرکت های تولیدی خصوصی قطعه ساز استان آذربایجان شرقی
 7. تاثیر استراتژی های مدیریت منابع انسانی بر عملکرد شهرداری تهران با نقش میانجی توسعه خدمات
 8. بررسی رابطه مدیریت منابع انسانی با عملکرد مناسب بر نوآوری در خدمات با میانجی گری تعهد سازمانی
 9. بررسی تاثیر مدیریت منابع انسانی برندمحور بر وفاداری مشتری با رویکرد مدلسازی ساختاری-تفسیری (مطالعه موردی: مدیران ستادی و کارکنان صف شعب بانک ملی شهرستان رشت)
 10. تاثیر فناوری اطلاعات بر نحوه عملکرد مدیریت منابع انسانی (مطالعه موردی: شرکت گروه مپنا)

باتوجه به اینکه اکثر این موضوعات از مقالات فارسی داخلی مانند سایت سیویلیکا گرفته شده، پیشنهاد می شود برای انتخاب موضوع پایان نامه خود از جدیدترین مقالات ISI استفاده کنید. لازم به ذکر است برای انتخاب یک موضوع مناسب و غیر تکراری بهتر است کلیدواژه های مرتبط با این موضوع که در بالا آورده شده را حتما مطالعه بفرمایید و همچنین بیش از 100 موضوع جدید مرتبط با موضوع پایان نامه ارشد مدیریت منابع انسانی اسلامی و موضوع پیشنهادی پایان نامه مدیریت منابع انسانی را از دست ندهید!

5/5 (1 نظر)

موضوعات درج شده در این پست به صورت ماشینی تولید شده و ممکن است دارای خطا باشد. به منظور انتخاب موضوع پایان نامه مبتنی بر جدیدترین مقالات سال 2023 با ما تماس بگیرید.

فهرست