موضوع پایان نامه

در ادامه تعدادی موضوع پایان نامه رشته مدیریت منابع انسانی برای شما آورده شده است که می تواند به شما در انتخاب موضوع پژوهشی خود در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و حتی رساله دکتری کمک کند.

عناوین پژوهشی مدیریت منابع انسانی

 1. ظرفیت های درک عمیق از مدیریت منابع انسانی بین المللی برای هدایت کردن پاندمی کووید ۱۹ : مفاهیمی برای پژوهش و اقدام آینده
 2. بررسی ارتباط بین استراتژی های منابع انسانی و مشارکت کارکنان سازمان تأمین اجتماعی
 3. بررسی تاثیر نظام نگهداشت نیروی انسانی بر بهرهوری سازمانی در شرکت سهامی مخابرات استان هرمزگان
 4. تبیین زمینه های سرمایه روانشناختی در جذب استعدادهای برتر وزارت نفت در شکل دهی به سیستم رتبه بندی توزیع اجباری
 5. بررسی و ارائه مدل مدیریت منابع انسانی مناسب برای سازمانهای پروژه محور مطالعه موردی:شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت
 6. بررسی رابطه بین معماری منابع انسانی با بهره وری نیروی انسانی در سازمانهای دولتی (مطالعه موردی شرکت سیمان غرب کرمانشاه)
 7. رابطه فرهنگ یادگیری سازمانی و بهسازی منابع انسانی(مورد مطالعه : شرکت توزیع نیروی برق استان قم)
 8. بررسی اثر واسطه شیوه های مدیریت منابع انسانی در رابطه بین سازمان یادگیرنده و عملکرد سازمان
 9. تصور و ارزیابی انعطاف پذیری شغلی در سیستم های مدیریت منابع انسانی

موضوعات جدید پایان نامه رشته مدیریت منابع انسانی

 1. مدیریت پویای منابع انسانی در مراکز خدمات مشترکین تلفن همراه به کمک تکنیکهای شبیه سازی و بهینه سازی
 2. بررسی رابطه بین قابلیتهای استراتژیک کارکنان و سبکهای مدیریت منابع انسانی در شرکتهای صنایع غذایی و آشامیدنی استان آذربایجان شرقی
 3. بررسی نقش مدیریت استعداد در تعدیل رابطه میان مدیریت منابع انسانی و فرهنگ سازمانی
 4. بررسی نقش سازمان و مدیریت سیستم در رفتار سازمانی و استراتژی توسعه
 5. نحوه مدیریت منابع انسانی در شرکت های کوچک و متوسط: مطالعه مروری
 6. بررسی تاثیر اقدامات مدیریت منابع انسانی در شناسایی و به کارگیری کارکنان مستعد در شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون
 7. ارائه مدلی جهت ارزیابی عملکرد سه بعدی با استفاده از رویکرد سلسله مراتبی
 8. بررسی و اولویت بندی چالش های مدیریت منابع انسانی الکترونیکی با استفاده از روش فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP)
 9. بررسی راهکارهای بهبود و ارتقاء سطح مدیریت منابع انسانی در تعاونیهای استان البرز
 10. بررسی نقش دو متغیر میانجی در رابطه بین عدالت سازمانی و رفتارهای شهروندی سازمانی

عنوان پژوهشی رشته مدیریت منابع انسانی

 1. بررسی حقوقی نقش مدیریت منابع و سرمایه های انسانی در درمانگاه های سازمان تامیین اجتماعی غرب مازندران با رویکرد سلامت اندیشه کارکنان
 2. تعیین کیفیت بالای زندگی کاری جهت ایجاد نظام نگهداشت منابع انسانی در مدریت آموزش و پرورش شهرستان دیلم سال تحصیلی 92-91
 3. بررسی مدیریت منابع انسانی دیجیتال (eHRM) و پیامدهای بیماری کویید-19 بر آن
 4. بررسی توانمندسازی سازمانی و روانشناختی در ارتباط با عملکرد مدیریت منابع انسانی
 5. بررسی نقش سبک مدیریت منابع انسانی در عملکرد منابع انسانی با رویکرد جانشین پروری مدیران شرکت های استان مازندران
 6. بررسی اجرای طرح دورکاری برای تحول نظام اداری در مدیریت منابع انسانی؛ اثرات،چالشها،راهکارها
 7. تاثیر مدیریت منابع انسانی سبز بر عملكرد ز یست محیطی با توجه به رفتار سازگار با محیط زیست كاركنان و تعهد كاركنان (مورد مطالعه: کارکنان شرکت های عمرانی شهراصفهان)
 8. بررسی تاثیر استقرار فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرایند مدیریت سازمان (استفاده از فناوری اطلاعات در سازمان)
 9. مطالعه و بررسی نگرش کارکنان نسبت به اقدامات انجام شده مدیران سازمان در زمینه مدیریت منابع انسانی
 10. تاثیرآموزش درارتقاء بهره وری کارکنان جهادکشاورزی مطالعه موردی جهادکشاورزی استان مرکزی

موضوع پیشنهادی پايان نامه رشته مدیریت منابع انسانی

 1. بررسی ارتباط بین سرمایه ساختاری و کارآیی در برنامه ریزی کاربری اراضی شهری با تاکید بر کاربری های صنعتی
 2. انگیزش منابع انسانی در کارگران پروژههای عمرانی مطالعه موردی شهرستان مهران
 3. بررسی ارتباط بین سرمایه فکری سبز و مدیریت منابع انسانی سبز مطالعه موردی: یکی از مناطق شهرداری تهران
 4. ارائه مدل رابطه مدیریت منابع انسانی و مدیریت دانش بامسئولیت اجتماعی مبتنی بررویکرد استراتژیک
 5. شناسایی و اولویت بندی زمین ههای مدیریت منابع انسانی سبزدر دانشگاه علوم پزشکی شهر زاهدان
 6. رویکرد سیستمی حلقه اتصال مدیریت منابع انسانی و مدیریت دانش در سازمان
 7. اولویت بندی عوامل موفقیت مدیریت منابع انسانی در سازمان امور مالیاتی استان فارس
 8. بررسی رابطه استراتژی های مدیریت منابع انسانی با ابعاد تعهد سازمانی (عاطفی، مستمر، و هنجاری)
 9. تبیین رابطه سرمایه فکری سبز و مدیریت منابع انسانی سبزمطالعه موردی: مناطق ۳ گانه شهرداری مشهد
 10. رهیافتی مبتنی بر مدل در پروژه های ساختمانی کشور بر اساس راندمان نیروی انسانی

باتوجه به اینکه اکثر این موضوعات از مقالات فارسی داخلی مانند سایت سیویلیکا گرفته شده، پیشنهاد می شود برای انتخاب موضوع پایان نامه خود از جدیدترین مقالات ISI استفاده کنید. لازم به ذکر است برای انتخاب یک موضوع مناسب و غیر تکراری بهتر است کلیدواژه های مرتبط با این موضوع که در بالا آورده شده را حتما مطالعه بفرمایید و همچنین بیش از 100 موضوع جدید مرتبط با موضوع پایان نامه مدیریت منابع انسانی و موضوع پایان نامه مدیریت منابع انسانی بین الملل را از دست ندهید!

5/5 (1 نظر)

موضوعات درج شده در این پست به صورت ماشینی تولید شده و ممکن است دارای خطا باشد. به منظور انتخاب موضوع پایان نامه مبتنی بر جدیدترین مقالات سال 2023 با ما تماس بگیرید.

فهرست