موضوع پایان نامه

در ادامه تعدادی موضوع پایان نامه مدیریت منابع انسانی بین الملل برای شما آورده شده است که می تواند به شما در انتخاب موضوع پژوهشی خود در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و حتی رساله دکتری کمک کند.

عناوین پایان نامه مدیریت منابع انسانی بین الملل

 1. شراکت راهبردی با استفاده از مدیریت منابع انسانی الکترونیکدر سازمان های پیشرو
 2. بررسی تأثیر به کارگیری کارپوشه الکترونیکی بر راهبردهای مدیریت منابع یادگیری خودتنظیمی
 3. آسیب شناسی اجرای نظام یکپارچه مدیریت منابع انسانی (مورد مطالعه: شرکت توزیع نیروی برق استان خوزستان)
 4. روندها و چالشهای فراوری مدیریت منابع انسانی در بخش دولتی و راهکاری برای رفع ان
 5. بررسی رابطه ی بین نیاز به ابزارهای مدیریت منابع انسانی الکترونیکی با شایستگی ها و نقش های آنان در سازمان ( مورد مطالعه: اداره آموزش و پرورش شهرستان همدان )
 6. بررسی عوامل موثر برنگهداری منابع انسانی در شرکت های قطعه ساز استان آذربایجان شرقی شرقی
 7. مقایسه اقدامات مدیریت منابع انسانی در ادبیات مدیریت عمومی و ادبیات مدیریت پروژه
 8. ارائه مدلی نظری از رویکرد سیستمی به مدیریت دانش و مدیریت منابع انسانی
 9. بررسی رابطه راهبرهای توسعه نیروی انسانی دربهبود اعتمادمتقابل بین کارکنان وعملکردسازمان

موضوعات پایان نامه مدیریت منابع انسانی بین الملل

 1. مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی: نقش تعدیل گر تنوع کارکنان
 2. مدیریت استعداد و جانشین پروری: رویکردی مهم در مدیریت منابع انسانی سازمانها
 3. استفاده مجدد از اصول قدیمی مدیریت در سبک های نوین مدیریت منابع انسانی
 4. بررسی تأثیر مدیریت جهادی بر بهبود مدیریت منابع انسانی (مطالعه موردی:مدیران ادارات کل استان آذربایجان غربی)
 5. مدیریت استعداد: بررسی تعاریف، رویکردها و ضرورت بکارگیری آن در سازمان ها
 6. تاثیر فناوری اطلاعات بر مذیریت منابع انسانی و تاثیر آنبر بهبود عملکرد سازمان
 7. بررسی و تعیین عوامل موثر بر میزان عملکرد نیروی انسانی در بانک سپه استان قزوین
 8. بررسی و ارزیابی مدیریت عملکرد منابع انسانی در ایران و مقایسه آن باسایر کشورها
 9. بررسی تاثیر مدیریت منابع انسانی سبز بر عملکرد زیست محیطی و رفتار دوستانه با محیط زیست کارکنان
 10. تبیین عوامل موثر بر آمادگی کارکنان برای تغییر با تاکید بر رضایت شغلی و اقدامات مدیریت منابع انسانی (مورد مطالعه: بانک توسعه تعاون استان تهران)

عنوان پژوهشی مدیریت منابع انسانی بین الملل

 1. بررسی رابطه مدیریت کیفیت جامع بر خلاقیت سازمانی از دیدگاه کارکنان شهرداری اردبیل
 2. صنایع نرم افزاری و روندها و مشکلات فراروی مدیریت منابع انسانی آن ها ؛ مطالعه موردی شهرستان بوشهر
 3. بررسی میزان تأثیر نظام مدیریت منابع انسانی بر کیفیت عملیات مدیریت بحران در شهرداری تهران
 4. کشف الگوهای موثر بر ارزیابی نیرو های انسانی نیروگاه تولید برق با استفاده از داده کاوی
 5. نقش تکنولوژی وفناوری اطلاعات درآموزش،جامعه ، مدیریت وعملکرد افراد
 6. تاثیرتغییرات درنحوه ی اندازه گیری رفتار سازمانی( ١) در مدیریت منابع انسانی بابکارگیری مدل غیرخطی
 7. رابطه بین اقدامات مدیریت منابع انسانی، محیط اخلاقی و عملکرد سازمانی، روابط گمشده
 8. نقش استراتژی های مدیریت د انش KM در بهبود مدیریت منابع انسانی HRM
 9. تاثیرنقش مدیریت منابع انسانی ومدیریت استراتژیک برتحول روندکارکردسازمان ها
 10. تاثیر اقدامات مدیریت منابع انسانی بر عملکرد شغلی و هویت سازمانی با نقش میاجی گر انگیزش شغلی در کارکنان اداره کل آموزش و پرورش خرم آباد

موضوع پیشنهادی پايان نامه مدیریت منابع انسانی بین الملل

 1. ارزیابی سرمایه های انسانی و اجتماعی و استراتژی های مدیریت منابع انسانی وعملکرد سازمانی توسط مدل امتیازی کارت های متوازن
 2. بررسی تاثیر مدیریت منابع انسانی اثربخش بر توانمندسازی کارکنان در شرکت آب و فاضلاب شهری استان آذربایجان شرقی
 3. تاثیر ممیزی مدیریت منابع انسانی بر سودآوری سازمانی در صنعت سیمان ایران
 4. بررسی و تعیین رابطه بین مدیریت منابع انسانی، نوآوری، تکنولوژی و عملکرد پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی
 5. ارتباط مدیریت دانش و مدیریت منابع انسانی و تاثیر آن بر مزیت رقابتی سازمان ها
 6. مدل تحلیلی آینده نگر جهت تحلیل حساسیت میزان اثرگذاری عوامل موثر بر نگهداشت ×کارکنان سازمان
 7. بررسی نقاط ضعف و قوت روش ارزیابی بازخور 360 درجه: رویکرد انتقادی
 8. شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر مدیریت منابع انسانی الکترونیکی با روش AHP (مورد مطالعه موسسه آموزش عالی آپادانا)
 9. بررسی رابطه مدیریت منابع انسانی الکترونیک بر روی سلامت کارکنان (مطالعه موردی: شهرداری منطقه ۳- کلانشهرشیراز)
 10. بررسی وضعیت موجود و مطلوب شایستگی های مدیریت منابع انسانی مدیران صف (مورد مطالعه: امور مالیاتی تهران)

باتوجه به اینکه اکثر این موضوعات از مقالات فارسی داخلی مانند سایت سیویلیکا گرفته شده، پیشنهاد می شود برای انتخاب موضوع پایان نامه خود از جدیدترین مقالات ISI استفاده کنید. لازم به ذکر است برای انتخاب یک موضوع مناسب و غیر تکراری بهتر است کلیدواژه های مرتبط با این موضوع که در بالا آورده شده را حتما مطالعه بفرمایید و همچنین بیش از 100 موضوع جدید مرتبط با جدیدترین موضوع پایان نامه مدیریت منابع انسانی و موضوع پیشنهادی پایان نامه مدیریت منابع انسانی را از دست ندهید!

0/5 (0 نظر)

موضوعات درج شده در این پست به صورت ماشینی تولید شده و ممکن است دارای خطا باشد. به منظور انتخاب موضوع پایان نامه مبتنی بر جدیدترین مقالات سال 2023 با ما تماس بگیرید.

فهرست