موضوع پایان نامه

در ادامه تعدادی موضوع پایان نامه کارآفرینی اجتماعی برای شما آورده شده است که می تواند به شما در انتخاب موضوع پژوهشی خود در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و حتی رساله دکتری کمک کند.

عناوین پایان نامه کارآفرینی اجتماعی

 1. بررسی ارتباط بین مولفه های کارآفرینی اجتماعی و بهبود انگیزش شغلی کارکنان سازمان های مردم نهاد شهر تهران
 2. بررسی ارتباط کارآفرینی اجتماعی و اثر بخشی عملکرد سازمانی بانک های دولتی شهر همدان در سال 1392
 3. تاثیر امنیت اجتماعی و سلامت سازمانی بر کارآفرینی اجتماعی (مورد مطالعه: فرودگاه های استان مازندران)
 4. تاثیر کارآفرینی اجتماعی بر توانمندسازی زنان کارآفرین با تاکید بر متغیر میانجی مدیریت استعداد کارآفرینان در آموزشگاه های صنایع غذایی تهران
 5. بررسی مفاهیم و نظریه های کارآفرینی اجتماعی: توسعه کارآفرینه اجتماعی، آسیب ها و راهکارها
 6. مروری تحلیلی بر تأثیرپذیری سلامت اجتماعی دانشجویان از نحوه رهبری و کارآفرینی اجتماعی
 7. بررسی تأثیر ابعاد کارآفرینی اجتماعی بر عملکرد شرکتهای دانش بنیان (پارک علم وفناوری خلیج فارس)
 8. بررسی رابطه بین ویژگیهای فردی و گرایشبه کارآفرینی اجتماعی مدیران موسسات خیریه شهرستان سنندج
 9. بررسی نقش عوامل نهادی در کارآفرینی اجتماعی دانشجویان (شواهدی از دانشجویان مهندسی دانشگاه شهید چمران اهواز)

موضوعات پایان نامه کارآفرینی اجتماعی

 1. دورنمای تحقق کارآفرینی اجتماعی سازمانی با نگاهی به مسئولیت اجتماعی شرکت ها بر مبنای شبکه های نسل بعد
 2. ایجاد خلق ارزش مشترک از طریق مشارکت در تولید محصولا ت کشاورزی: درس هایی از موفقیت های سری لانکا برای کشور ایران
 3. مدیریت و بررسی در رابطه توسعه کارآفرینی در بین کارآفرینان اجتماعی (مورد مطالعه : کانون فارغ التحصیلان دانشجویان شهرستان همدان)
 4. بررسی ارتباط کارآفرینی اجتماعی با کیفیت ارایه خدمات در اداره کل صنایع استان مرکزی
 5. کسب وکار اجتماعی شیوه ی نوین کارآفرینی، مفاهیم و تفاوت های آن با کارآفرینی اجتماعی
 6. بررسی ارتباط بین کارآفرینی اجتماعی و تعهد سازمانی مطالعه موردی: کارکنان بانک ملت شهرستان سمنان
 7. طراحی مدل توسعه کارآفرینی اجتماعی در استان کرمانشاه ،آسیب ها، عوامل موثر و راهکارها
 8. بررسی مولفه ها و ابعاد ارزش های اسلامی موثر بر کارآفرینی اجتماعی از دیدگاه نخبگان و کارآفرینان استان گلستان
 9. بررسی تاثیر ساختارسازمانی بر کارآفرینی اجتماعی کارکنان اداره جهاد کشاورزی استان اردبیل
 10. بررسی اثر کارآفرینی اجتماعی بر عملکرد سازمانی (مورد مطالعه: سازمان تامین اجتماعی )

عنوان پژوهشی کارآفرینی اجتماعی

 1. رابطه هوش اجتماعی با کارآفرینی اجتماعی (مورد مطالعه: کارکنان ادارات بیمه سلامت غرب استان مازندران)
 2. توسعه کارآفرینی اجتماعی و توانمندسازی شهروندان با نگاه ناحیه،محلهمحوری سند چشم انداز 1404
 3. تحلیل فازی محرک ها و موانع ارتقای کارآفرینی اجتماعی در شهرمطالعه موردی: شهر زاهدان
 4. بررسی رابطه بین کارآفرینی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان ارشد پسر فنی مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماشهر سال تحصیلی 1393
 5. بررسی تأثیر کارآفرینی اجتماعی بر عملکرد شرکت های دانش بنیان (پارک علم و فناوری خلیج فارس) براساس دیدگاه ارزیابی متوازن
 6. رابطه بین سبک رهبری معنوی با کارآفرینی اجتماعی (مورد مطالعه: شعب بانک سپه غرب مازندران)
 7. بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و کارآفرینی اجتماعی در بین کارکنان دانشگاه رازی کرمانشاه
 8. بررسی مولفه های کارآفرینی اجتماعی در تعاونیهای توسعه روستایی شهرستان زنجان بر مبنای مدل معادلات ساختاری (مورد مطالعه: تعاونی نیک پی)
 9. بررسی رابطه بین ویژگی های فردی و گرایش به کارآفرینی اجتماعی مدیران موسسات خیریه شهرستان سنندج
 10. ارزیابی و تحلیل وضعیت کارآفرینی اجتماعی؛ مورد مطالعه شهرداری منطقه 14 شهری شهر تهران

موضوع پیشنهادی پايان نامه کارآفرینی اجتماعی

 1. بررسی تاثیر برونگرایی فردی بر گرایش به کارآفرینی اجتماعی در میان دانشجویان مدیریت بازرگانی
 2. تحلیل محتوای کتب مطالعات اجتماعی دورهی ابتدایی بر اساس مولفههای کارآفرینی اجتماعی
 3. ارائه الگویی جهت تأثیرگذاری رهبری تحول گرا و کارآفرینی اجتماعی بر سلامت اجتماعی دانشجویان( مطالعه تطبیقی دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه رازی کرمانشاه در سال 93-92)
 4. بررسی ارتباط بین شبکه های اجتماعی با توسعه کارآفرینی و کارآفرینی اجتماعی از نظر دانشجویان دانشگاه پیام نور استان هرمزگان
 5. بررسی رابطه بین تفکر انتقادی با کارآفرینی دانشجویان ارشد پسر فنی مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماشهر سال تحصیلی 1393
 6. قصد کارآفرینانه و قصد کارآفرینانه اجتماعی در دانشجویان مطالعه موردی: مجتمع آموزش عالی گناباد
 7. بررسی رابطه بین ویژگی وظیفه شناسی دانشجویان مدیریت ورزشی با ویژگیهای چشم انداز اجتماعی و بازده مالی قصد کارآفرینی اجتماعی در گردشگری ورزشی
 8. بررسی و تعیین مولفه های موثربرتوسعه کاراجتماعی درفضای رقابتی مطالعه موردی استان مازندران
 9. بررسی رابطه بین فناوری اطلاعات با کار آفرینی اجتماعی (مطالعه موردی: بانک انصار استان آذربایجان غربی)
 10. بررسی و رتبه بندی عوامل موثر بر توسعه کارآفرینی اجتماعی؛ مطالعه موردی: جهاد کشاورزی استان کرمانشاه

باتوجه به اینکه اکثر این موضوعات از مقالات فارسی داخلی مانند سایت سیویلیکا گرفته شده، پیشنهاد می شود برای انتخاب موضوع پایان نامه خود از جدیدترین مقالات ISI استفاده کنید. لازم به ذکر است برای انتخاب یک موضوع مناسب و غیر تکراری بهتر است کلیدواژه های مرتبط با این موضوع که در بالا آورده شده را حتما مطالعه بفرمایید و همچنین بیش از 100 موضوع جدید مرتبط با موضوع پایان نامه ارشد مدیریت کارآفرینی و موضوع پایان نامه رشته مدیریت کارآفرینی را از دست ندهید!

0/5 (0 نظر)

موضوعات درج شده در این پست به صورت ماشینی تولید شده و ممکن است دارای خطا باشد. به منظور انتخاب موضوع پایان نامه مبتنی بر جدیدترین مقالات سال 2023 با ما تماس بگیرید.

فهرست