موضوع پایان نامه

در ادامه تعدادی موضوع پایان نامه سیاست های تحقیق و توسعه برای شما آورده شده است که می تواند به شما در انتخاب موضوع پژوهشی خود در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و حتی رساله دکتری کمک کند.

عناوین پایان نامه سیاست های تحقیق و توسعه

 1. بررسی فرآیند طراحی و افزایش قابلیتهای تحقیق و توسعه با استفاده از تکنیک گسترش عملکرد کیفیت (QFD) مطالعه موردی : طراحی یک شناور دریایی
 2. بررسی تاثیر دوره تصدی مدیر عامل بر نگرش مدیریت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 3. تاثیرمحدودیت های مالی و سرمایه گذاری بر مخارج تحقیق و توسعه در بورس اوراق بهادار تهران
 4. تحلیل و طراحی سیستم اطلاعات مدیریت MIS مبتنی بر دانش برای مدیریت تحقیق و توسعه (مطالعه موردی: شرکت مهندسی پشتیبانی راد ایران)
 5. شاخص های ارزیابی عملکرد راهبردی استراتژیک پروژه ها در سازمان های تحقیق و توسعه
 6. تحلیل اثر صرفه های ناشی از مقیاس بر تجارت درون صنعت در ایران: مورد صنعت پتروشیمی
 7. عوامل درون سازمانی موثر بر اثربخشی فعالیت های تحقیق و توسعه (R & D ): مطالعه موردی پژوهشکده بیوتکنولوژی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
 8. متدولوژی شناسایی، ارزیابی و انتخاب تکنولوژی در پروژه های تحقیقات دفاعی
 9. ضرورت پرداختن به توسعه محصولات جدید و نقش نوآوری،R&D و تکنولوژی درآن

موضوعات پایان نامه سیاست های تحقیق و توسعه

 1. بررسی رابطه مخارج تحقیق و توسعه و ریسک شرکت با تصمیم گیری استراتژیک مدیریت
 2. استراتژی های تحقیق و توسعه با استفاده از روش نقاط مرجع استراتژیک : مورد مطالعه فناوری های کلکتورهای خورشیدی
 3. بررسی کارایی واحدهای تحقیق و توسعه فناوری نانو در دانشگاههای کشور
 4. عوامل درون سازمانی و برون سازمانی موثر بر اثربخشی فعالیت های تحقیق و توسعه R & D :مطالعه موردی شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
 5. بررسی رابطه علیت گرانجری بین تحقیق و توسعه و ارزش افزوده بخش حمل و نقل در ایران
 6. مطالعه تطبیقی تحقیق و توسعه در تدوین استراتژی های رشد و توسعه اقتصادی شرکتهایکوچک و متوسط درایران
 7. بررسی جایگاه هزینه های تحقیق و توسعه در رشد اقتصادی کشورهای منتخب عضو OECD
 8. بررسی میزان تاثیر تحقیق و توسعه فناوری نانو بر صادرات فناوری پیشرفته کشورهای درحال-توسعه
 9. بررسی رابطه بین سطوح کنترل، محدودیتهای مالی و نسبت مخارج تحقیق وتوسعه شرکتها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 10. راهکارهای بهبود و تسهیل فعالیتهای تحقیق و توسعه (R&D) در سازمان های مدرن

عنوان پژوهشی سیاست های تحقیق و توسعه

 1. نقش واحد R & D بر کار آفرینی و ارزش افزوده بنگاه های کوچک و متوسط
 2. بررسی اثر سرریزهای تکنولوژی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب در حال توسعه
 3. شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر پارک علم و فناوری و شرکتهای دانش بنیان قم
 4. تاثیر تحقیق و توسعه (R&D) در پیشرفت صنعت انرژی برق و بادی جهان و ایران
 5. الگوریتمی برای پیشنهاد شیوه ی اکتساب فنّاوری در صنایع دفاعی ایران
 6. بررسی تاثیر توان رقابتی شرکت ها بر سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه
 7. نقش تعدیل کنندگی عمر شرکت بر ارتباط بین مخارج تحقیق و توسعه و نرخ بازده فروش
 8. آزمون اثرات تحقیق و توسعه بر رشد بهره وری نیروی کار در صنایع کوچک و کارآفرین
 9. پارادایم تحقیق و توسعه و تجارت الکترونیک در عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات IT
 10. عوامل موثر بر سطح تکنولوژیکی و روش های تامین مالی در فناوری پیشرفته

موضوع پیشنهادی پايان نامه سیاست های تحقیق و توسعه

 1. بررسی عوامل مؤثر بر ساختار بازار: مطالعه موردی صنایع موادغذایی و آشامیدنی ایران
 2. معرفی سیاستهای حمایتی بین المللی و ملی جهت ایجاد و پیشرفت تحقیقات صنعتی در ایران
 3. بر هم کنش نظام آموزش و پرورش و «تحقیق و توسعه» (چالش های مشارکت آموزش و صنع)
 4. رویکردی برای ارزیابی وضعیت علم و فناوری کشورها با استفاده از شاخص های ترکیبی و تحلیل پوششی داده ها
 5. تاثیر نوآوری باز و نوآوری مدل کسب و کار بر عملکرد شرکت های دانش بنیان
 6. بررسی و تبیین نقش آموزش سازمانی در توانمندی سرمایه انسانی و تولید ملی
 7. تحلیل نقش خصوصی سازی بر بهره وری کل عوامل مطالعه موردی کارگاه های صنعتی ایران
 8. تبیین عوامل موثر بر تحقیق و توسعه و سرمایه گذاری دانش بنیان در کسب و کارهای جدید(شاهد تجربی:فیس بوک)
 9. مدیریت نوآوری و مراکزتحقیقات سازمانی مورد کاوی: اداره کل آموزش و پژوهش سیما
 10. تدوین فرایند توسعه توانمندیهای فناورانه بر پایه چرخه عمر (R&D هوایی)

باتوجه به اینکه اکثر این موضوعات از مقالات فارسی داخلی مانند سایت سیویلیکا گرفته شده، پیشنهاد می شود برای انتخاب موضوع پایان نامه خود از جدیدترین مقالات ISI استفاده کنید. لازم به ذکر است برای انتخاب یک موضوع مناسب و غیر تکراری بهتر است کلیدواژه های مرتبط با این موضوع که در بالا آورده شده را حتما مطالعه بفرمایید و همچنین بیش از 100 موضوع جدید مرتبط با موضوع پایان نامه استراتژی های توسعه صنعتی و پیشنهاد موضوع پایان نامه مدیریت تکنولوژی را از دست ندهید!

0/5 (0 نظر)

موضوعات درج شده در این پست به صورت ماشینی تولید شده و ممکن است دارای خطا باشد. به منظور انتخاب موضوع پایان نامه مبتنی بر جدیدترین مقالات سال 2023 با ما تماس بگیرید.

فهرست