موضوع پایان نامه

در ادامه تعدادی موضوع پایان نامه برای مدیریت استراتژیک برای شما آورده شده است که می تواند به شما در انتخاب موضوع پژوهشی خود در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و حتی رساله دکتری کمک کند.

عناوین پایان نامه برای مدیریت استراتژیک

 1. استراتژی های مدیریت منابع انسانی: تحلیل و مقایسه ی از مدیریت استراتژیک در سازمان آب و فاضلاب استان اصفهان
 2. تدوین استراتژی راهبردی آموزش محیط زیست و توسعه پایدار درشهرداری تهران با استفاده از ماتریس SWOT مطالعه موردی :شهرداری منطقه 18 تهران
 3. بررسی ارتباط بین مدیریت کیفیت جامع و مدیریت استراتژیک در دستیابی به بهرهوری، کیفیت ورقابت پذیری
 4. بررسی اثر واسطه ای شیوه های راهبردی (استراتژیک) منابع انسانی در مدیریت دانش و عملکرد سازمان ها
 5. تحلیل استراتژیکی مدیریت کردن و همسویی ذی نفعان از مولفه های SMART در پروژه های ملی
 6. بررسی و ارزیابی عوامل موثربرانتخاب استراتژیهای مناسب جهت تدوین استراتژی شرکت های دانش بنیان
 7. ارائه راهکارهای فنی و مالی در افزایش کارایی شرکتهای عضو بازار سرمایه تهران براساس مطالعات پیشین
 8. ارزیابی استراتژیک دانشگاه و تدوین استراتژی های مناسب مبتنی بر مدل SWOT (مطالعه موردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه)
 9. توانایی تشخیص استراتژی خوب و بد رهبران و مدیران در مدیریت استراتژیک باپیش بینی نقش توانمندی ایگو در رویکرد روان پویشی

موضوعات پایان نامه برای مدیریت استراتژیک

 1. راه های توسعه خدمات الکترونیک شهرداریها براساس ماتریس های مدیریت استراتژیک مطالعه موردی: شهرداری منطقه 4 مشهد
 2. ارزیابی یک مرکز اجتماعی آموزشی شهری با رویکرد بهبود فضای کسب و کار مبتنی بر مدیریت استراتژیک نمونه موردی پیشنهادی : شکل گیری مجموعه نماد شهر شاهرود با پتانسیل طرح CDS
 3. تاثیر مدیریت ریسک بر انعطاف پذیری استراتژیک و عملکرد زنجیره تامین با نقش میانجی فناوری اطلاعات یکپارچه
 4. تدوین استراتژی های آموزش محیط زیست و توسعه پایدار در شهرداری تهران با استفاده از ماتریس SWOT مطالعه موردی : شهرداری منطقه18
 5. مطالعه و بررسی چگونگی برقراری ارتباط موثر با مشتری/ ارباب رجوع (CRM) با رویکرد مدیریت استراتژیک در سازمان (مطالعه موردی : شهرداری تهران)
 6. بررسی میزان تفکر استراتژیک در سازمان های استراتژی محور مطالعه تطبیقی چهار صنعت در ایران
 7. بررسی تأثیر مؤلفه های هوش استراتژیک بر عملکرد تصمیم گیری مدیران شرکت فولاد مبارکه اصفهان
 8. بررسی رابطه بین هوش بازاریابی و مدیریت استراتژیک با نقش میانجیگری هوش سازمانی(مطالعه موردی: شعبات بانک سینا در مشهد)
 9. فرایند مدیریت استراتژیک نوآوری در خدمات براساس مدل کافمن و ففر (مورد کاوی: شرکتهای توزیع غرب کشور)
 10. شناسایی و رتبه بندی موانع به کارگیری سیستم های اطلاعاتی با رویکرد ماتریس تلفیقی swot و تحلیل سلسله مراتبی (مورد مطالعه: شرکت گاز استان گلستان)

عنوان پژوهشی برای مدیریت استراتژیک

 1. برنامه ریزی استراتژیک با رویکرد ترکیبی EFQM BSC, SWOT QFD: مطالعه موردی: کارخانه نیرو ترانس شیراز
 2. تدوین چارچوب مدیریت استراتژیک با استفاده از برنامه ریزی سناریو در کارخانه های منتخب کاشی و سرامیک استان یزد
 3. بررسی و تحلیل استراتژیک استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی با استفاده از روش ماتریس سوات در قالب مدل الماس مطالعه مورید: سازمان آب و برق خوزستان
 4. بررسی تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد سازمان، با نقش میانجی مدیریت استراتژیک منابع انسانی(مورد مطالعه: کارکنان بانک های دولتی شهرستان خواف)
 5. پیاده سازی مدیریت استراتژیک با رویکرد برنامه ریزی بر مبنای سناریو در سازمانهای پژوهشی
 6. وابستگی متقابل بین مدیریت استراتژیک و مدیریت دانش استراتژیک در راستای مجهز کردن مدیران استراتژیک به نگرش کلی درباره رابطه متقابل بین مدیریت دانش و مدیریت استراتژیک
 7. بررسی و اولویت بندی تاثیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی پروژه های عمرانی بر عملکرد ایمنی (مطالعه موردی: پروژه های عمرانی شهری، شهر مشهد)
 8. ارائه راهکارهایی برای مدیریت امنیت اطلاعات با رویکرد مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات
 9. بررسی تاثیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر روی فرهنگ سازم بررسی تاثیر مدیریتاستراتژیک منابع انسانی بر روی فرهنگ سازمانی
 10. ارایه مدلی به منظور بررسی تاثیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر عملکرد مالی شرکتها

موضوع پیشنهادی پايان نامه برای مدیریت استراتژیک

 1. هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC) و مقایسه آن با هزینه یابی سنتی و حسابداری مدیریت استراتژیک
 2. انتخاب بهینه استراتژی از ماتریس SWOT با بکارگیری الگوریتم ژنتیک در شرکتهای قطعه ساز خودرو
 3. تاثیر کارکردهای مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر عملکرد سازمان (مطالعه موردی: اداره کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان)
 4. برررسی عواملی بحرانی موفقیت در پیاده سازی مدیریت استراتژیک دانش در بخش خدمات بانکی
 5. طراحی مدلی جهت بررسی نقش مدیریت دانش در مدیریت راهبردی مراکزتحقیقاتی – صنعتی (مطالعه موردی: گروه صنایع دریایی شهید قربانی)
 6. بررسی و رتبه بندی موانع مدیریت استراتژیک در شرکتهای دانش بنیان شهرکعلمی و تحقیقاتی استان اصفهان
 7. بررسی تاثیرمدیریت استراتژیک برمدیریت بحران اداره برق ( مطالعه موردی شهرستان کوهدشت استان لرستان)
 8. ارزیابی شاخص ها و ارائه چارچوب همسویی برنامه ریزی استراتژیک پروژه و مدیریت پروژه (مطالعه موردی شرکت پروژه محور)
 9. بررسی تاثیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر بهره وری نیروی انسانی در فرودگاههای استان فارس
 10. تدوین استراتژی منابع انسانی درهلدینگ با استفاده ازمدل srp مطالعه موردی شرکت فراوری و ساخت هلدینگ عظام

باتوجه به اینکه اکثر این موضوعات از مقالات فارسی داخلی مانند سایت سیویلیکا گرفته شده، پیشنهاد می شود برای انتخاب موضوع پایان نامه خود از جدیدترین مقالات ISI استفاده کنید. لازم به ذکر است برای انتخاب یک موضوع مناسب و غیر تکراری بهتر است کلیدواژه های مرتبط با این موضوع که در بالا آورده شده را حتما مطالعه بفرمایید و همچنین بیش از 100 موضوع جدید مرتبط با موضوع پایان نامه ارشد مدیریت استراتژیک و موضوع پیشنهادی پایان نامه مدیریت استراتژیک را از دست ندهید!

0/5 (0 نظر)

موضوعات درج شده در این پست به صورت ماشینی تولید شده و ممکن است دارای خطا باشد. به منظور انتخاب موضوع پایان نامه مبتنی بر جدیدترین مقالات سال 2023 با ما تماس بگیرید.

فهرست