موضوع پایان نامه

در ادامه تعدادی موضوع پایان نامه بازاریابی بین الملل برای شما آورده شده است که می تواند به شما در انتخاب موضوع پژوهشی خود در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و حتی رساله دکتری کمک کند.

عناوین پایان نامه بازاریابی بین الملل

 1. ارائه الگوی بهبود عملکرد صادراتی : باتاکید بر اثر هماهنگی بین استراتژی بازاریابی بین الملل با ابعاد محیطی سازمان و زیرسیستمهای بازاریابی بین الملل بر عملکرد صادراتی ( مورد : صنعت خدمات فنی و مهندسی)
 2. اولویت بندی عوامل موثر بر موفقیت در بازاریابی بین المللی مطالعه موردی: شرکت کاشی کاژه کرمانشاه
 3. بررسی نقش تعدیل کنند گی بازاریابی بین المللی در رابطه میان ویژگی های هیات مدیره و عملکرد مالی
 4. شناسایی اثرات بکارگیری الگوی سوگیری کارآفرینانه بر عملکرد صادرات شرکت سایپا
 5. تاثیر مدیریت دانش بر استراتژی های بازاریابی بین المللی در شرکت های صنعتی تهران
 6. بررسی جذابیت بازاریابی بین المللی برای محصولات غذایی مورد مطالعه: کشور عراق
 7. استفاده از روش SWOTدر طبقه بندی و انتخاب استراتژی های بازاریابی ورود بهبازارهای بین المللی در صنعت پتروشیمی
 8. بررسی تاثیر استراتژیهای بازاریابی بین الملل بر عملکرد صادرات مورد مطالعه: شرکتهای صنایع غذایی در استان خوزستان
 9. استاندارد سازی و سازگاری محصول در بازاریابی بین المللی ( مورد مطالعه شرکت های کوچک و متوسطه وابسته به ایران خودرو )

موضوعات پایان نامه بازاریابی بین الملل

 1. راهکارهای بازاریابی بین المللی با نگاهی به وضعیت صادرات گیاهان دارویی ایران
 2. مطالعه تاثیر برند سازی محصولات بر موفقیت بازاریابی بین المللی (مطالعه موردی شرکت ورزیران)
 3. تأملی بر چالش های شرکت های مدیریت صادرات در بازاریابی بین المللی مطالعه موردی
 4. نقش اینترنت در توسعه بازاریابی بین الملل بعنوان یک مزیت رقابتی برای شرکتها
 5. بررسی رابطه میان افشای اطلاعات مسئولیت های اجتماعی و بازاریابی بین الملل
 6. اثر نوآوری باز بر استراتژی های بازاریابی بین المللی(مطالعه موردی: شرکت ایران خودرو دیزل)
 7. شناسایی عوامل موثر بر تدوین استراتژی های ورود به بازارهای جهانی ( با تکیه بر تئوری نقاط مرجع استراتژیک)
 8. اولویت بندی عوامل مؤثر بر انتخاب بازارهای هدف صادراتی صنعت کاشی و سرامیک ایران بر اساس روش تحلیل شبکه ای فازی (FANP)
 9. بررسی و تبیین نقش استراتژی بازاریابی بین المللی بر ساختار برنامه ریزی و تصمیم گیری در شرکت های صادراتی فعال صنعتی
 10. بررسی تاثیر آگاهی از بازاریابی بین الملل بر عملکرد بین الملل شرکت های کوچک و متوسط فعال در اداره بندر امام خمینی

عنوان پژوهشی بازاریابی بین الملل

 1. بررسی تاثیر قابلیت های بازاریابی اینترنتی بر بزاریابی بین المللی با نقش میانجی مدیریت دانش ( مطالعه موردی: مدیران شرکت های خدمات مسافرت هوایی، جهانگردی و زیارتی استان خراسان رضوی)
 2. بررسی رابطه بین استراتژی های بازاریابی بین الملل و تجربه بین المللی با عملکرد صادرات (مطالعه موردی : شرکت کاشی لعاب زهره ترشیز)
 3. شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر مزیت رقابتی بازارهای بین المللی (بااستفاده ازروش AHP فازی)
 4. تاثیر عدم قطعیت بر عناصر استراتژی آمیخته بازاریابی در بازار های صادراتی (مطالعه موردی : شرکت های B2B صادراتی در حوزه مواد غذایی)
 5. اثرزمان ورود به بازارهای بین المللی برانتخاب استراتژی ورود به بازارخارجی: نقش بازارگرایی بین المللی و قابلیت های بازاریابی بین المللی
 6. بررسی اثر استراتژی بازاریابی بین الملل بر عملکرد شرکت های تولیدکننده ی محصولات بیوتکنولوژی (مطالعه موردی: استان خراسان رضوی)
 7. تجزیه و تحلیل انتخاب نوع راهبرد ورود به بازارهای بین المللی مورد مطالعه: انتخاب راهبرد بازاریابی بین المللی محصول کاشی هلدینگ صدر تامین برای ورود به کشور قزاقستان
 8. بازاریابی بین المللی و تاثیر تغییر سیاست های پولی و ارزی در اقتصاد ایران
 9. شناسایی مهم ترین عوامل اثرگذار در انتخاب استراتژی های ورود به بازار بین الملل (مطالعه موردی : صنت پوشاک)
 10. تاثیر تعهد بین المللی وگرایش کارآفرینی بین المللی برعملکرد بازاریابی بین المللی

موضوع پیشنهادی پايان نامه بازاریابی بین الملل

 1. توانایی های بازاریابی واهداف استراتژیک دربازاربین المللی (یکی ازتوانایی های بازاریابی تبلیغات)
 2. مطالعه تطبیقی ابعاد فرهنگی- اجتماعی بازاریابی بین المللی کالاهای ایرانی در کشور عراق با استفاده از گونه شناسی هافستد
 3. تأثیر استراتژی بازاریابی بین المللی بر عملکرد صادرات در شرکت های صادراتی
 4. تحلیل چارچوب بخش بندی بازارهای بین المللی و استراتژی های ورود به بازارهای جهانی
 5. بررسی تاثیر برندسازی در صنعت فرش دستباف و نقش آن در توسعه صادرات این محصول
 6. بررسی تاثیر عدم اطمینان محیطی بر عناصر استراتژی بازاریابی در بازار های صنعتی صادراتی
 7. بررسی عوامل موثر بر رفتارمصرف کنندگان کالاهای ایرانی در افغانستان مورد مطالعه (شهر های کابل و مزار شریف)
 8. اثر فناوری اطلاعات و کارآفرینی سازمانی موفقیت بازاریابی بین المللی (مورد مطالعه: شرکت های تولید کننده قطعات خودرو در تهران)
 9. ضرورت بازاریابی بین المللی، صادرات و تأمین مالی طرح های کشاورزی در ایران مطالعه موردی: انواع قارچ های خوراکی و دارویی
 10. بررسی رابطه بین کارآفرینی و عملکرد بازاریابی شرکت های کوچک و متوسط فعال در اداره بندر امام خمینی(ره)

باتوجه به اینکه اکثر این موضوعات از مقالات فارسی داخلی مانند سایت سیویلیکا گرفته شده، پیشنهاد می شود برای انتخاب موضوع پایان نامه خود از جدیدترین مقالات ISI استفاده کنید. لازم به ذکر است برای انتخاب یک موضوع مناسب و غیر تکراری بهتر است کلیدواژه های مرتبط با این موضوع که در بالا آورده شده را حتما مطالعه بفرمایید و همچنین بیش از 100 موضوع جدید مرتبط با موضوع پایان نامه بازاریابی الکترونیک و موضوع پایان نامه بازاریابی جدید را از دست ندهید!

0/5 (0 نظر)

موضوعات درج شده در این پست به صورت ماشینی تولید شده و ممکن است دارای خطا باشد. به منظور انتخاب موضوع پایان نامه مبتنی بر جدیدترین مقالات سال 2023 با ما تماس بگیرید.

فهرست